5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğrencilerinin Oynadıkları Çevrimiçi Oyunlarla İlgili Aile Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Arzu Deveci Topal

[email protected], Kocaeli Üniversitesi

Aynur Kolburan Geçer

[email protected], Kocaeli Üniversitesi

Büşra Diktaş

[email protected]

Sibel Güler Aran

[email protected]

Tansu Güler

[email protected]

Halil İbrahim Boran

[email protected]

Eda Uzunlar

[email protected]

Çocukların çevrimiçi oyun bağımlılığının gelişimini önlemede, oynanan çevrimiçi oyun aracılığıyla iletişim kurdukları yabancılara karşı korumada, oyunlarla birlikte ortaya çıkan tehlikeler konusunda uyarmada aileler büyük sorumluluklar düşmektedir. Ailelerin bu konuda farkındalıklarını incelemek ve alınabilecek önlemler konusunda onlara yol göstermek önemlidir. Bu araştırmada özellikle bu sorun üzerinde durulmuş, ailelerin çocuklarının oynadıkları çevrimiçi oyunlarla ilgili farkındalıklarını belirlemek istenmiştir.

Bu çalışmada anket ile tarama çalışması yapılmış, çalışmaya  katılanlar “oranlı küme örnekleme” yöntemi ile belirlenmiş ve Kocaeli’ndeki farklı okullardaki 5.6.7.8. sınıf ortaokul öğrencilerinin ailelerinden 101 aile katılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler “Çocukların Oynadıkları Çevrimiçi Oyunlarla İlgili Ailelerin Farkındalık Düzeyi Anketi” ile elde edilmiştir.

 Araştırma sonuçlarına göre büyük bir çoğunlukla çocukların çevrim içi oyun oynadığı, daha çok erkek çocukların oyun oynadığı, kızların daha çok yarış ve strateji oyunlarını erkeklerin ise daha çok spor ve yarış oyunlarını tercih ettikleri,  ailelerin oyun süresine kısıtlama getirdikleri, annelerin babalara göre çocuklarını oyun türü ve süresi hakkında daha çok sınırladıkları ve oyunun içeriğini daha çok kontrol ettikleri ve anne ve babaların eğitim düzeyi yükseldikçe daha çok sınırlama getirdikleri ve kontrol ettikleri belirlenmiştir.

Aileler bilgisayar oyunlarının çocuklarının sağlığına zarar verdiğini, bağımlılık yaptığını, çocukların boşa zaman geçirmesine neden olduğunu, oyun oynamanın çocuğun ders çalışmasının önüne geçmediğini, bu oyunların çocukta şiddet yanlısı davranışlara yol açmadığını, ailelerin büyük bir kısmının çocuklarını sosyal aktivitelere yönlendirdikleri ve bu oyunların bir sosyal aktivitenin önüne geçmediğini belirtmiştir. Ayrıca ailelerin büyük bir kısmının çocuklarını bu oyunlar hakkında bilgilendirdiği buna rağmen az sayıda ailenin koruma programları kullandığı belirlenmiştir.

Ailelerin eğitim düzeyi yükseldikçe çevrim içi oyunlarla ilgili daha duyarlı oldukları görülmektedir. Alilerin oyun türü ve süresi hakkında sınırlamaların yanında çocuklarını bu oyunlar hakkında bilinçlendirmeleri gereklidir. Ayrıca, çocukları bilgisayar oyunu oynamanın dışında farklı etkinlere yönlendirmeleri ve onlarla zaman geçirmeleri çocuklarının sağlıklı gelişimine katkı sağlayacaktır.

Keywords

Çevrim içi oyun, aile farkındalık düzeyi, ortaokul öğrencileri.