5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Muhalefet Davranışlarına İlişkin Görüşleri: İzmir İli Buca Merkez İlçesi Örneği

Tijen Akada

[email protected], Dokuz Eylül Üniversity

Kadir Beycioğlu

[email protected], Dokuz Eylul University

ÖZ. Bu araştırma, İzmir ili Buca merkez ilçesindeki kamu ortaokullarında görevli öğretmenlerin örgütsel muhalefet davranışlarına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.  Öğretmenlerin okul müdürlerine gösterdikleri muhalif davranışlarına ilişkin görüşleri cinsiyet, sendika üyesi olup olmadıkları, eğitim düzeyleri ve sosyal medyayı kullanıp kullanmadıkları açılarından incelenmiştir. 347 öğretmenden toplanan verilerle gerçekleştirilen çalışmada, öğretmenlerin gösterdiklerini bildirdikleri muhalefet davranışlarının ortalaması “ara sıra”, okul müdürlerine gösterdikleri açık/yukarıya muhalefet davranışları da “çoğunlukla” düzeyindedir. Katılımcıların örtük/yatay muhalefet ve haber/bilgi uçurma davranışlarının ortalaması da “ara sıra” düzeyinde bulunmaktadır. Öğretmenlerin cinsiyeti onların yukarıya muhalefet, örtük muhalefet ve haber uçurma davranış biçimlerinde anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır. Öğretmenlerin sendika üyeliği onların yukarıya muhalefet ve örtük muhalefet davranışlarında anlamlı bir fark yaratmamakla birlikte, haber uçurma davranışlarında anlamlı bir farklılık yaratmaktadır. Öğretmenlerin eğitim düzeyleri onların yukarıya muhalefet ve haber uçurma davranış biçimlerinde anlamlı bir fark yaratmamakta ancak onların örtük muhalefet davranışlarında anlamlı bir fark yaratmaktadır. Öğretmenlerin sosyal medya kullanmaları ise onların yukarıya muhalefet, örtük muhalefet ve haber uçurma davranış biçimlerinde anlamlı bir fark yaratmamakta, sosyal medya kullanan ve kullanmayan öğretmenlerin benzer muhalefet davranışları sergilediği görülmektedir.

 

 

Keywords

Anahtar Sözcükler: Örgütsel Muhalefet, Öğretmen Muhalefeti, Ortaokul, Pedagojik Açıdan Muhalefet, Siber Muhalefet