5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Oyun, Oyun Tabanlı Öğrenme ve Oyunlaştırma

Melih Engin

[email protected], Uludağ Üniversitesi, İnegöl İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bursa/TÜRKİYE

Fatih Demirci

[email protected], MEB, Gebze Halk Eğitim Merkezi, Kocaeli / TÜRKİYE

Ahmet Arslan

[email protected], Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

Oyunun sadece eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayan bir faaliyet değil aynı zamanda yetenek ve zekâ geliştiren ve her çocuğun yaşantısında yeri olan bir kavram olduğu söylenebilir. Günümüz koşullarında dijital yerliler, net vatandaşları ve dijital nesil gibi farklı adlarla ifade edilen neslin oyun ihtiyaçları da farklılaştığı ve bu neslin hayatında dijital oyunların yerinin farklı olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bu oyunların yaygınlaşmasıyla birlikte yetişkinlerinde dijital oyunlar oynadığı gözlenen bir durumdur. Bu durum eğitimcilerin dikkatini çekmiş ve oyunların gücünü eğitsel faaliyetlerde kullanmak adına farklı çalışmalar yürütülmüştür. Alanyazın incelendiğinde, oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma konularının oyunların eğitimde kullanılması ile ilgili önemli başlıklar olduğu ancak bu iki konunun zaman zaman karıştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı alan yazın taraması ile oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma alanında yapılan çalışmaların incelenmesi ve bir durum tespiti yapılmasıdır. Bu doğrultuda yürütülen çalışma sonucunda, oyun tabanlı öğrenme kavramının uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve doğru yöntem ve teknikler kullanıldığında öğrenmeyi teşvik edici bir yöntem olarak kullanılabileceğinin alanda yapılan çalışmalar ile kanıtlanmış olduğu söylenebilir.  Diğer yandan eğitim alanında oyunlaştırma kullanımı konusunda yapılan araştırmaların oyun tabanlı öğrenme kadar popüler olmadığı görülmektedir. Bu durum oyunlaştırma kavramının yeni ve gelişmekte olan bir kavram olmasına bağlı olarak etkinliklerin tasarlanmasının uzmanlık gerektirmesi ve çeşitli sınırlılıklar içermesiyle açıklanabilir. Alanda yapılacak deneysel çalışmaların bu sınırlılıkların kaldırılmasında yardımcı olacağı aynı zamanda oyunlaştırmanın hem eğitim alanında kavramsal çerçevesinin netleşmesi açısından hem de etkililiğinin daha farklı yönlerden belirlenmesi adına faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

oyun, oyun tabanlı öğretim, oyunlaştırma