5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Oyunlaştırmanın Motivasyona Etkisi

Can Meşe

[email protected], Bozok Üniversitesi

Oyunların katılım, akademik başarı, motivasyon gibi bazı değişkenler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olması ve oyunlar sayesinde zor ve karmaşık görevlerin daha eğlenceli hale gelmesi oyunlara ilişkin odağı arttırmaktadır. Bu odak çerçevesinde oyunların üstün yanlarından yeni bir kavram olan oyunlaştırma ortaya çıkarmıştır. Arama motorlarının raporlarına göre 2010 yılından son yıllara doğru oyunlaştırma kavramına ilişkin ilginin arttığı görülmektedir. Bu oyunlaştırma kavramı, oyunlara ait bileşenlerin ve oyun düşüncesinin oyun dışı bağlamlarda kullanılması olarak ele alınabilir. Bu bağlamda oyunlara ait rozet, liderlik sıralaması, seviye, deneyim puanı, rozet gibi bileşenlerin oyunlaştırma kavramı sayesinde eğitim, sağlık, pazarlama gibi çeşitli bağlamlara uyarlanmaktadır. Ayrıca çeşitli değişkenlerle bu kavrama ilişkin araştırmaların yapıldığı da alanyazında görülmektedir. Bu çalışmalarda oyunlaştırmanın katılım, akademik başarı, motivasyon gibi birçok değişken üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Alanyazındaki bazı görüşlerin ve çalışmaların oyunlaştırmanın motive edici bir değişken olduğunu vurgularken bazı çalışmalar da bu durumun aksini göstermektedir. Ayrıca alanyazındaki birçok çalışmada oyunlaştırmaya ilişkin alanyazın incelemesi yapılmasına rağmen oyunlaştırmanın motivasyon üzerindeki etkisini belirleyen ve alanyazındaki çalışmaların bulgularını bir arada değerlendiren çalışmaya ihtiyacın bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla alanyazındaki bu boşluğa yönelik bu çalışmada oyunlaştırmanın motivasyonu hangi düzeyde etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda oyunlaştırma ve motivasyonu araştırma konusu olarak ele alan alanyazındaki araştırma makaleleri meta analiz açısından incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada meta analiz çalışmasının konunun belirlenmesinden sonraki adım olarak alanyazın taraması yapılmıştır. ISI Web of Science (SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI ve ESCI) veri tabanında dil sınırlaması olmadan “gamification motivation” anahtar kelimeleriyle arama yapılmış ve 2012 -2017 yılları arasında yayınlanan 184 makaleye ulaşılmıştır. Bu makaleler arasından oyunlaştırmanın motivasyon üzerindeki etkisine odaklanan, oyunlaştırmanın yer verildiği grup ile yer verilmediği grubu karşılaştıran ve deneysel desene göre desenlenmiş makalelerin meta analiz çalışması yapılacaktır. Bu çalışmanın bulguları, oyunlaştırmanın motivasyonu hangi düzeyde etkilediğine yönelik alanyazına katkılar sunması beklenmektedir.

Keywords

Oyunlaştırma, motivasyon, meta analiz