5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Disgrafi Yaşayan Öğrenciler İçin Geliştirilen Mobil Yazma Uygulaması Hakkındaki Görüşleri

Sinan Hopcan

[email protected], İstanbul Üniversitesi

Tuğba Tokel

[email protected], Orta Doğu Teknik Üniversitesi

El yazısı, hem okuryazarlık hem de faklı alanlar için en önemli ve temel becerilerden biridir. Buna rağmen, bazı öğrenciler yazmada güçlükler yaşamaktadır. Yazılı ifadede bozukluk olarak ifade edilen disgrafi, yazma becerilerinin öğrencinin zekâsına, yaşına ve aldığı eğitime göre beklenenden daha düşük olma durumudur.

Bu çalışmanın amacı, disgrafi (yazma güçlüğü) yaşayan öğrenciler için geliştirilen etkileşimli bir yazma uygulaması hakkında özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmektir. Uygulama içeriği küçük harfler, büyük harfler, heceler ve kelimelerin yazımıyla sınırlandırılmıştır. Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya katılan yedi özel eğitim öğretmeni ile bire bir görüşmeler yapılmıştır. Özel eğitim öğretmenleri yazma uygulamasının kullanımını kolay bulmuştur. Ayrıca, öğretmenler, yazma uygulamasının öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme başta olmak üzere doğru yazmayı öğretme, geleneksel yazma derslerine göre öğrencilerin ilgisini daha çok çekme gibi konularda yararlı olduğunu düşünmüşlerdir. Bunun yanı sıra, uygulamanın öğrenciler için eğlenceli olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte, öğretmenler mobil yazma uygulamasının iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Önerilerin bir kısmı kalemin iyileştirilmesi, animasyon ekranında çizgi olması, uygulamanın her aşamasında ödüller olması gerektiği şeklindedir.  Ayrıca, öğretmenlerin yazma derslerinde mobil yazma uygulamasını kullanma konusunda istekli oldukları görülmüştür.

 

Keywords

özel öğrenme güçlükleri, disgrafi, mobil teknolojiler, mobil yazma uygulaması, el yazısı