5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

PISA 2015 SONUÇLARININ FİNLANDİYA’DA BİT KULLANIMI ve ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serpil Yalçınalp

[email protected], Baskent Üniversitesi

Ümmühan Avcı

[email protected], Baskent Üniversitesi

 

PISA 2015 sonuçlarının özellikle Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanında başarısını kanıtlamış olan gelişmiş ülkelerdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, öğrenci özellikleri, başarıları ve ülkemizdeki durum ile karşılaştırılması temelinde incelenmesi önemlidir.  Bu çalışmada Finlandiya özelinde öğrencilerin BİT’in eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışmada PISA 2015 verileri kullanılarak sıklık ve ortalamalar SPPS programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları Finlandiya’da BİT kullanımı ve ülkemiz açısından değerlendirmeler yapılarak yorumlanmıştır. Türkiye genelinde ilgili anketin doldurulması isteğe bağlı olduğundan ve okullarda bu anket doldurulmadığından karşılaştırmalar sadece tüm PISA 2015 sonuçlarında BİT’ ye ilişkin doldurulan maddeler temelinde yapılmıştır. Elde edilen sonuçların ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanımına ilişkin planlama ve uygulamalarda yön gösterici olacağı düşünülmektedir.

 

 

 

Keywords

PISA2015, BİT Kullanımı