5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Piyano Eğitimi İçin Haptik Eldiven Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Ferhat Kadir Pala

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Pınar Mıhcı Türker

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Öğrenme sürecinde ne kadar fazla duyu organı kullanılırsa öğrenme o kadar kalıcı olmaktadır. Öğrenme süreci okuma ve dinlemeye dayalı olduğunda bu durum dokunsal (haptik) öğrenenler için dezavantajlı bir duruma dönüşmektedir. Çalışmalar öğrenme süreçlerinde kinestetik (dokunsal) öğrenme stiline sahip öğrenenlerin dokunarak daha iyi öğrendiklerini ve hatırladıklarını göstermektedir. Bu doğrultuda askeri, tıbbi ve eğitim gibi birçok alanda kullanılmaya başlanan haptik cihazlar, el-göz koordinasyonu gerektiren bir becerinin öğrenilmesinde titreşim geribildirimleri (vibrotactile feedback) sağlayarak sürece yardımcı olabilmektedir. Haptik teknolojiler birçok öğrenen için farklı öğrenme yöntemleri sunmaktadır. Bu çalışmada piyano eğitimi için bir haptik eldiven geliştirilmesi ve pilot uygulaması yapılması amaçlanmıştır.

Piyano öğrenmeye yeni başlayanların öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla dokunsal arayüz entegre edilmiş eldiven geliştirilmiştir. Eldiven sağ elde kullanılmakta ve öğrenene birim zamanda tek nota tuşlanacak şekilde titreşimler yollayarak, öğrencinin piyanoda şarkıyı çalmasını kolaylaştırmaktadır. Çalışma deneysel bir çalışmadır. Araştırma iki aşamada gerçekleştirildiğinden iki grupla çalışılmıştır. Çalışma grupları, Aksaray Üniversitesindeki çeşitli bölümlerden araştırmaya gönüllü olarak katılan 17 öğrenciden (11 Kadın, 6 Erkek) oluşmaktadır. İlk grupta 10 öğrenci (6 Kadın, 4 Erkek), ikinci grupta ise 12 öğrenci (7 Kadın, 5 Erkek) ile çalışılmıştır. İlk grupta yer alan 5 öğrenci ikinci grupta da yer almıştır. Çalışma grubu oluşturulurken öğrencilerin daha önce piyano çalmamış olmaları ölçüt olarak belirlenmiştir. Ancak ilk grupta geliştirme süreci devam ettiğinden dönüt alabilmek için müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerine ağırlık verilmiştir. Uygulama sürecinde öğrenciler, 15 dakika ile 60 dakika arasında eldiveni ellerinden çıkarmamış, bu arada başka işlerle uğraşmalarına izin verilmiştir. Süreç sonunda öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak veri toplanmıştır. Öğrenci görüşleri doğrultusunda haptik eldiven yeniden tasarlanmış ve uygulama tekrarlanarak bir kez daha görüş alınmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin parçayı hatırlama düzeylerinin arttığı ve haptik eldivene karşı olumlu bir tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Ayrıca, müzik eğitimi için iyi bir alıştırma ve parmak açıcı olduğu görüşleri ağırlık kazanmıştır.

Keywords

haptik öğrenme, haptik eldiven, müzik eğitimi, piyano eğitimi