5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Qr Kod ile Akran Değerlendirme Sisteminin (Deger-Qr) Geliştirilmesi ve Kullanımı Hakkındaki Öğrenci Görüşlerin İncelenmesi

Veysel Çoşğun

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Mertcan Dinler

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Akran değerlendirme, benzer konumdaki bireylerin birbirlerinin öğrenme süreçlerine ilişkin olarak öğrenme seviye, değer ve niteliklerini sorgulamalarını ifade eden bir kavramdır.  Akran değerlendirmede, öğrenenler ile birlikte bir değerlendirme planı yapılır. Bu plana bağlı olarak, akranlar birbirlerinin öğretim süreci sonucunda ortaya koyduğu iş veya ilgili ürünlerini puanlayarak ya da yorum, eleştiri, görüşleri belirterek sözlü ve yazılı biçimde değerlendirebilirler. QR kodlar, geleneksel iletişim araçları ile dijital teknolojiler arasından köprü kurulmasını sağlayan bir iletişim teknolojisidir. Geleneksel barkod sistemlerine göre veri taşıma kapasitesinin fazla olması ve kullanım kolaylıkları gibi avantajlara sahiptir. Akıllı telefonlar üzerine yüklü olan bir herhangi QR kod okuma yazılımı aracılığı ile kod üzerindeki veri kolaylıkla okunabilmekte ve veri, cihaz üzerindeki herhangi bir uygulamaya yönlendirilebilmektedir. Çalışma kapsamında öğrenme süreci sonucunda oluşan ürün ya da işlerin akranlar tarafından değerlendirmesine hizmet eden ve QR kodlar ile bütünleşik bir şekilde çalışan DEGER-QR isimli bir web sitesi geliştirilmiştir. Sistem üzerinden QR kodlarını alan öğrenenler bu kodları geliştirdikleri ürünleri ile birlikte sergilediklerinde, değerlendirme yapmak isteyen akranlar sergilenen QR kodları akıllı telefonlar aracılığı ile okutup karşılarına gelen, önceden tanımlanmış olan değerlendirme sorularını yanıtlamaktadır. DEGER-QR sistemi değerlendirmenin tanımlanması, katılımcılara QR kod verilmesi, akran değerlendirmenin yapılması ve son olarak değerlendirme sonuçlarının ilgili kişilere paylaşılması süreçlerine yönelik çözümler içermektedir. Geliştirilen sistemin detaylı özellikleri ve kullanım adımlarına ilişkin bilgiler burada paylaşılmıştır. Ayrıca geliştirilen sistem, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrenci projeleri sergisinde akran değerlendirme yöntemi olarak kullanılmış ve öğrenenlerin DEGER-QR sistemi ve akran değerlendirmede kullanımı hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir.

Keywords

Akran değerlendirme, QR kod, Kullanıcı görüşleri