5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sanal ve Gerçek Müze Gezilerine Yönelik Öğrenci Deneyimleri

Zeynep Tatlı

[email protected], KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Trabzon / TÜRKİYE

Derya Altınışık

[email protected], KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Trabzon / TÜRKİYE

Hasan Şen

[email protected], MEB, Konaklar İlkokulu, Trabzon / TÜRKİYE

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında karşılaştığımız eğitim uygulamalarından biri de sanal müzelerdir. Sanal müzeler internet üzerinden kesintisiz ulaşım, ücretsiz gezinti ve interaktif uygulamalarıyla alternatif bir müze deneyimi yaşanmasına katkı sağlamaktadır. Bu araştırma kapsamında; sanal ve gerçek müze gezisi deneyimlerinin beğenilen ve beğenilmeyen yönlerinin, öğrenci görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden çoklu durum deseni kullanılmıştır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları, 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz döneminde Trabzon il kırsalında öğrenim görmekte olan 28 üçüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada, Trabzon müzesi 14 öğrenci tarafından sanal, diğer 14 öğrenci tarafından ise gerçek müze gezisi ile ziyaret edilmiştir. Yapılan geziler sonrasında; sanal ve gerçek müze gezisine katılan öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılan bire bir mülakatlarda, yaşadıkları deneyimlerin beğendikleri ve beğenmedikleri yönlerini ifade etmeleri istenmiştir. Elde edilen nitel veriler, durum içi ve çapraz durum analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonunda öğrenciler ortamı sanal olarak gezmeyi ve müze ortamını kontrol edebilmeyi beğendiklerini belirtirken; Mouse kontrolünde zorlandıklarını, ekran kendi kendine dönerken ve odalara geçişlerde zor anlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Gerçek müze gezisine katılan öğrenciler ise, müzedeki eserleri beğendiklerini ancak bu eserlere dokunmanın yasak olmasının ve seyahat sırasında yaşanan sıkıntıların onları rahatsız ettiğini belirtmişlerdir. İfade edilen bu yönleriyle; sanal müze gezisindeki beğenilmeyen unsurların, genel olarak bağlantı ve altyapı gibi teknik olarak kolaylıkla giderilebilecek sorunlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ancak gerçek müze gezisindeki, eşyalara dokunamama gibi kurallar gereği olması gereken ya da müzenin imkanlarının sınırlı olması, ulaşımda sorun yaşanması gibi beğenilmeyen unsurların ortadan kaldırılmasının neredeyse mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Derslerinde sanal ve gerçek müze gezilerini kullanacak olan öğretmenlerin, gezi sürecini planlarken öğrencilerin beğendikleri ve beğenmedikleri unsurları göz önünde bulundurmaları önerilmektedir. 

Keywords

Trabzon müzesi, ilkokul öğrencileri, çoklu durum çalışması, gezi-gözlem tekniği