5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Servis Yönelimli Mimari Tabanlı Üniversite Bilgi Sistemi

Hacı Ali Canlı

[email protected], TED Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Necaattin Barışçı

[email protected], Gazi Üniversitesi-Teknoloji Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile eğitim sektöründe de birçok otomasyon sistemi geliştirilmektedir. Küçük ve orta ölçekli eğitim kurumları küçük çaplı ve lokal yazılımlar kullanırken, büyük ölçekli eğitim kurumları daha geniş çaplı yazılımlara ihtiyaç duymaktadır. Özellikle üniversitelerde, öğrenci bilgi sistemi, personel bilgi sistemi ve mali bilgi sistemi gibi çeşitli bilgi sistemleri oluşturulmaktadır. Bu bilgi sistemleri farklı zamanlarda, farklı kişi veya şirketler tarafından geliştirilmektedir. Her bir sistem kendi konusuyla alakalı veri ve süreçleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu bilgi sistemleri farklı dillerde ve farklı platformlarda geliştirilmiş olabileceği gibi kullanılan veritabanları da farklılık gösterebilmektedir. Diğer taraftan, bilgi sistemleri arası bir iletişim ihtiyacı vardır. Örneğin, öğrenci bilgilerine personel bilgi sisteminde, benzer şekilde personel bilgilerine de öğrenci bilgi sisteminde ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat, bilgi sistemleri farklı olduğundan bu mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, birçok veri ve süreç farklı bilgi sistemlerinde mükerrerlik göstermektedir. Bu durum, mezun olmaması gereken bir öğrencinin mezun olmasından, bir personelin yanlış miktarda ücret almasına kadar birçok soruna neden olabilmektedir. Bu sorunların çözülebilmesi için, farklı bilgi sistemlerinin birbirleriyle haberleşebilmesi, veri ve süreçleri paylaşabilmesi gerekmektedir. Servis yönelimli mimari, yazılımların birbirleri ile konuşabilmelerine imkan sağlamaktadır. Bu bildiride, web servisleri kullanılarak, üniversite bünyesindeki farklı bilgi sistemleri için servis yönelimli mimari tabanlı merkezi bir haberleşme altyapısı sunulmuş ve olası sorunlara çözüm önerisi getirilmiştir.

Keywords

servis yönelimli mimari, üniversite bilgi sistemi, web servisleri