5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Simülasyon ve Bulut Teknolojilerinin Tasarım Eğitimine Katkıları

Selçuk Keçel

[email protected], Gazi Üniversitesi

Utku Kocaman

[email protected], Gazi Üniversitesi

Gün geçtikçe artan teknolojik gelişmeler, programların çeşitliliği, analiz sistemlerinin geniş olanaklar sunması tasarımcıların ürüne fonksiyonellik katma aşamasında kullanım kabiliyetlerini arttırmaktadır. Günümüzde enformasyon ve iletişim teknolojileriyle birlikte; tasarım programlarının parametrik hale gelmesi ve analiz sistemlerinin “Bilgisayar Destekli Tasarım” altyapısına adaptasyonu ile yeni tasarım ortam ve araçları ortaya çıkmıştır. Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi ve uygulamalarında sıklıkla simülasyon programlarının kullanılması, tasarım düşüncesi ve pratiğini olumlu yönde etkilemektedir. Özellikle eğitim süresi boyunca öğrencilerin becerilerini arttırma amaçlı farklı özelliklere sahip çeşitli çizim, prototip, animasyon ve simülasyon programları kullanılmaktadır. Bu çalışmada Autodesk-Fusion programı ile gerçekleştirilen dayanım, yer değiştirme, titreşim ve sıcaklık değişimlerinin ürün üzerindeki oluşturacağı etkiler incelenmiştir. Bu analizlerin çözümü sırasında yararlanılan bulut teknolojilerinin önemine vurgu yapılarak, kişisel bilgisayarların eğitim sürecindeki yeterlikleri de çözüm süresi üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca eğitim boyutunda zaman ve maliyet ilişkisinin öğrenciler için doğuracağı yükler, bulut tabanlı çözüm tekniği kullanılarak alt seviyelere çekilmiştir. Bu çalışma ile eğitim sürecinde simülasyon ve bulut tabanlı uygulamaların önemine vurgu yapılarak farkındalık seviyesinin arttırılmasına yönelik çözüm ve öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Simülasyon, bulut teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim