5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Sanal Öğrenme Topluluklarının Uygulama Topluluğu Bağlamında İncelenmesi

Ayşe Bağrıacık Yılmaz

[email protected], Gazi Üniversitesi

Eyüp Yılmaz

[email protected], Gazi Üniversitesi

Serçin Karataş

[email protected], Gazi Üniversitesi

Sanal öğrenme toplulukları bir grup insanın ortak ilgi ve amaçlar doğrultusunda bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları ve aynı zamanda işbirliği içinde problemlere çözüm aradıkları sanal ortamlardır (Chang, 2003; Fleming, 2005). Temelleri Lave ve Wenger’in (1991) uygulama toplulukları (community of practice) hakkındaki çalışmalarına dayanan sanal öğrenme topluluklarına ulaşmak (Swan ve Shea, 2005) Web 2.0’ın sunmuş olduğu olanaklar sayesinde son derece kolaylaşmıştır. Web 2.0 denildiğinde ilk akla gelen teknolojilerden birisi olan Facebook, bireylerin hemen her ilgi alanına yönelik öğrenme toplulukları bulabileceği bir sosyal medya platformudur. Sadece öğrenciler değil aynı zamanda öğretmenler de Facebook’un sunmuş olduğu öğrenme olanaklarından faydalanmaktadır. Ancak bu toplulukların üyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına ne kadar hizmet ettikleri ya da bu gruplarda paylaşımı nelerin etkilediği sorgulanması gereken bir durumdur. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı Facebook’ta sınıf öğretmenlerine yönelik oluşturulmuş olan, en yüksek üye sayısına sahip dört sanal öğrenme topluluğunun uygulama topluluğu bağlamında incelenmesidir. Karma yöntem temel alınarak gerçekleştirilecek olan bu çalışmanın nicel kısmında söz konusu Facebook grupları üye, paylaşım, yorum, beğeni sayısı ve paylaşımı yapan kişiler (üye/yönetici) açısından kıyaslanacaktır. Nitel kısımda ise yapılan paylaşım ve yorumlar türlerine göre kategorilendirilerek nitelikleri açısından karşılaştırılacaktır.

Kaynakça

Chang, C. C. (2003). Towards a distributed web-based learning community. Innovations in Education and Teaching International40(1), 27-42.

Fleming, S. T. (2004). Virtual Learning Communities- Supporting Learning through Interaction. Technical Report OUCS-2004-13.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University.

Swan, K & Shea, P. (2005). The development of virtual learning communities. In. S. R. Hiltz & R. Goldman, Asynchronous Learning Networks: The Research Frontier. New York: Hampton Press, 239-260.

Keywords

sanal öğrenme toplulukları, uygulama toplulukları, sınıf öğretmenliği