5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sosyal Ağ Kullanıcılarının İnternete Yönelik Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri

Zülkif Eser Sabırlı

[email protected], NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Ahmet Naci Çoklar

[email protected], NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Özet

Sosyal ağlar günümüzün en yaygın ve uzun süreli kullanılan internet ortamları olarak ifade edilebilir. Sosyal ağlardaki bilginin güvenirliği, doğruluğu ve toplumsal etkisi dikkate alındığında sosyal ağ kullanıcılarının bilinçli internet kullanmalarının önemi de anlaşılabilir. Bu açıdan internete yönelik eleştirel okuryazarlık kavramı, sosyal ağ kullanıcıları için önemli bir araştırma konusu olarak görülmüştür. Bu kapsamda Dal ve Aktay (2015) tarafından geliştirilen 27 madde ve tek faktörlü ölçek ile sosyal ağ kullanıcılarından veri toplanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Google form ile dijital forma dönüştürülen ölçme aracı, 21-27 Nisan 2017 tarihleri arasında bir sosyal ağ ortamında paylaşılmış ve 232 kişiden dönüş sağlanabilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal ağ kullanıcılarının internet için eleştirel okuryazarlık düzyelerinin ileri düzey olduğu, cinsiyet ve haftalık ortalama kullanım süresinin önemli bir farklılığa neden olmadığı, buna karşın çalışanların öğrencilerden daha fazla eleştirel internet okuryazarlığına sahip olduğu sonuçları bulunmuştur.

Keywords

Sosyal ağ kullanımı, internet okuryazarlığı, siber okuryazarlık, eleştirel okuryazarlık.