5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Marka Yaratmaya Yönelik Eğilimleri

Sevil Yılmaz Aykul

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO

Dursun Aykul

[email protected], Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi

Osman Erol

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Günümüzde tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için vazgeçilmez olan faktör markalaşmadır. İşletmeler markaları mevcut pazar koşullarında rekabet edebilmesi için markalarını geliştirme ve yeni markalar oluşturma süreçlerine dahil olmaları gerekmektedir. Marka oluşturma süreçleri etkin ve planlı bir şekilde sürdüren işletmeler rakip olan firmaların geride bırakarak emin adımlarla ilerleyebilmektedirler. İşletmeler, marka oluşturma ve bu markanın sürekli olarak kendinin yenilemesi için etkin çalışan ARGE birimleri kurmaları gerekmektedir. Bu birimler içerisinde ise tasarım bölümü mezunları önemli bir yer kaplamaktadır. Tasarım bölümü mezunları almış oldukları eğitimleriyle birlikte yaratıcı düşünceleri ile şirketlere yön vermektedirler. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, Tasarım Bölümü öğrencilerinin marka yaratmaya yönelik eğilimlerinin belirlenmesidir.  Bu amaç doğrultusunda araştırmada nicel yöntemler kullanılmıştır. Ayrıca kullanılacak teknik bakımından survey(anket-soruşturma) tipi bir araştırmadır. Araştırmanın amacı bağlamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümünün Grafik ve Moda Tasarımı programlarında öğrenim gören 132 (87 Kız ve 45 Erkek) öğrenciye araştırmacılar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veri toplama aracından elde edilen veriler doğrultusunda, öğrencilerin marka geliştirme konusunda sermayenin önemli olduğunu; marka oluşum sürecinde tasarımın daha önemli olduğunu ve özgün kriterlere sahip olması gerektiğini; markanın pahalı olması onun kaliteli olduğunun bir göstergesi olmadığını; tasarımın markalaşmasında basın-yayın organlarının etkin olarak kullanılması gerektiğini belirttikleri bulunmuştur. Ayrıca grafik tasarımı programı öğrencilerinin moda tasarımı öğrencilerine göre marka oluşturmaya daha yatkın ve azimli oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Marka, ARGE, Tasarım