5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Tasarlanan Sanal Gerçeklik Uygulaması Hakkında Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Görüşleri

Mustafa Murat İnceoğlu

[email protected], Ege Üniv.

Mehmet Can Güler

[email protected], Ege Üniv.

Tasarlanan Sanal Gerçeklik Uygulaması Hakkında Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Görüşleri

Çağımızda öğrenciler, yüksek maliyetinden dolayı ulaşılması mümkün olmayan birçok deneyimden mahrum şekilde eğitimlerine devam etmektedirler. Tarihi yerler kitaplarda kalmakta, galaksiler resimlerle ve videolarla gösterilmekte, matematik, geometri, fizik bir birçok dersin konuları kağıt üzerinde, oyunlaştırmadan yoksun şekilde işlenmekte ve öğrenciler için soyut olarak kalmaktadır.  Bu soyutluğu gidermede kullanılabilecek en uygun teknolojileriden biri sanal gerçeklik olarak görülmektedir. Sanal gerçeklik işlevselliği bakımından ele alınacak olursa, gerçekmiş gibi görünen bir dünya yaratmak için bilgisayar grafiklerinin kullanıldığı bir simülasyon olarak açıklanabilir.

Bu çalışma içerisinde, betimsel yöntemlerden tarama araştırması kullanılarak, yapılan labirent uygulaması ile öğrencilere sanal gerçeklik deneyimini yaşatarak, sanal gerçeklik gözlüklerinin öğretim materyali olarak kullanılmasındaki faydanın izlenilmesi, öğrenci dönütleri doğrultusunda analiz edilmesi ve sanal gerçeklik aygıtlarına olan tepkisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma, İzmir ilinde bulunan beş ayrı pilot okulda, 115 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yaşları 12 ile 17 arasında olup, gönüllülerin katılımı sağlanmıştır. Çalışma içerisinde, cinsiyet, yaş ve akademik başarı değişkenlerinin sanal gerçeklik aygıtlarına/uygulamalarına verilen tepkiye etki edip etmediği araştırılmıştır. Bu amaçla, ilk olarak öğrencilerden demografik bilgileri toplanmış, ardından, öğrencilerden sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak üç boyutlu bir labirent içerisinden çıkmayı başarmaları istenmiştir. Uygulama tamamlandığında, öğrencilerin sanal gerçeklik ile ilgili bir anketi de doldurmuşlardır.

Çalışmanın sonucunda, elde edilen sayısal veriler tablolar şeklinde ve öğrenci görüşleri de sınıflandırlarak sunulmaktadır. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin sanal gerçeklik aygıtlarını kullanmaktan memnun oldukları, çeşitli derslerin içeriklerinin sanal gerçeklik uygulaması olarak sunulmasının onları daha fazla motive edeceği ve sanal gerçeklik uygulamalarının/aygıtlarının sağlıkları üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye yol açmadığı yönündedir.

Keywords

Sanal Gerçeklik, Oyunlaştırma, Sanal Gerçeklik Gözlükleri, Oyun Tabanlı Öğrenme