5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ters Yüz Sınıf Modelinde Öğrenme Stratejileri: Bir Gözden Geçirme Çalışması

Emine Cabı

[email protected], Başkent Üniversitesi

Huriye Tülek

[email protected], Matematik Öğretmeni, MEB

Ters yüz sınıf modeli yeni bir pedagojik model olup aslında yapılandırılmış öğrenme modeli temelleri üzerine kurulmuştur. Bu modelde, öğretmen önceden belirlediği dijital kaynakları öğrencileri ile sınıf dışında bir platformda paylaşmakta ve ilgili konu öğretimi bu kaynaklar vasıtasıyla sınıf dışında asenkron biçimde gerçekleştirilmekte; sınıf içinde ise etkileşimli, aktif ve işbirlikçi problem çözme aktiviteleri ve konu pekiştirme çalışmaları uygulanmaktadır. Amaç öğrenciyi daha aktif duruma getirmektir. Son yıllarda yapılan çalışmaların ters yüz sınıf modelinin öğrenme ortamlarında kullanımı, akademik başarıya etkisi, öğrencilerin bu yeni yaklaşıma yönelik tutumları üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Öte yandan, öğrencinin sorumluluğunu, özdenetimini ve öğrenme sürecinin sahiplenmesini sağlayan öğrenme stratejileri eğitimcilerin üzerinde durdukları bir başka araştırma konusudur. Bu çalışmanın amacı, ters yüz sınıf modelinde öğrenme ile ilgili son yıllarda yapılmış alan yazındaki çalışmaları gözden geçirerek modelin uygulanmasında öğrenme stratejilerinin kullanımı yönünü ortaya koymaktır. Ters yüz sınıf modelinde hangi öğrenme stratejilerinin hangi durumlarda kullanıldığına yönelik bilgilerin ortaya konulması modelinin öğretim tasarımının hazırlanması kapsamında yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Keywords

Ters yüz öğrenme modeli, öğrenme stratejileri, ters yüz öğrenmede öğrenme stratejileri