5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Tıp Eğitiminde Moodle Kullanımı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği

Yusuf Yılmaz

[email protected], Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

2002 yılından bu yana tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu olarak geliştirilmesi, isteğe göre özelleştirilebilir ve ihtiyaçlara göre eklentilerle zenginleştirilebilir olması özellikleriyle Moodle popüler bir öğrenme yönetim sistemi olarak günümüzde kullanılmaktadır. Moodle, istatistiklerine göre dünya genelinde yaklaşık 85 bin kurulum, 14 milyon kurs ve 119 milyon kullanıcı ile oldukça yaygın kullanıma sahip olduğu görülmektedir. Ülkemizde de ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent gibi birçok üniversite Moodle sisteminden materyal paylaşımı, duyuru, geri bildirim, ödev gönderimi, çevrimiçi sınav gibi çeşitli etkinlikler üzerinden faydalanmaktadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF), 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle Moodle sistemini Öğrenme Kaynakları Merkezi (ÖKM) altında entegre eğitim programına uyarlamakta, eğitim ve öğrenme yönetim sistemi olarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı EÜTF’de Moodle kullanım deneyimini paylaşmaktır. Böylece entegre eğitim programı kullanan diğer fakültelerde Moodle kullanım yöntemleri konusunda yol gösterici olacağı düşünülmektedir. EÜTF ÖKM’de Moodle sisteminin forum, kaynak, sayfa, anket başta olmak üzere birçok ders bazlı etkinliği aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ders seçimleri ve sınav notu açıklama gibi amaçlarla Moodle eğitim sistemi olarak da kullanılmaktadır. 1. Sınıf 370, 2. Sınıf 394, 3. Sınıf 447, 4. Sınıf 509, 5. Sınıf 372 ve 6. Sınıf 341 öğrenci olmak üzere toplam 2,433 öğrenci; Prof. Dr. 349, Doç. Dr. 79, Yrd. Doç. Dr. 16, Uzman 87 ve Diğer 79 öğretim elemanıyla birlikte 610 kişi Moodle sistemini aktif olarak kullanmaktadır. 3,122 dersin yanı sıra 209 özel çalışma modülü ile sistem kullanılmaktadır. En çok kullanılan ders etkinlikleri arasında forum 903, kaynak 359, sayfa 179, anket 64, etiket 60, ödev 56, URL 50, ders 38, SCORM/AICC 34, sınav 28 bulunmaktadır. Moodle kullanımının başlamasından bu yana geçen iki aylık sürede (2017 Ağustos-Eylül) haftalık ziyaret sayıları 1,000 ile 30 bin arasında değişmektedir. Ziyaretlerin çoğunluğu öğrencilerden geldiği görülmektedir. Sistemin geneli anlamında kullanım incelendiğinde, öğrenci işleri duyuruları, blok ve staj blokları not ilanı ve duyuruları ile anasayfada yapılan işlemlerin olduğu görülmektedir. “Histoloji ve Embriyolojide Analojilerin Uygulanması”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Video Demonstrasyon”, “Çocuklarda Nörolojik Bakı, Çocuklarda Vital Bulguların Değerlendirilmesi ve Antropometrik Ölçümler”, “E2B3 Anatomi Videoları” en çok ziyaret edilen dersler arasında olduğu görülmektedir. Moodle sistemi webin yanı sıra iOS ve Android destekli mobil uygulamalar üzerinden de kullanılabilmektedir. Tüm kullanıcıların %23’ü EÜTF ÖKM mobil uygulamasını kendi telefonlarına kurmuş ve mobil uygulamaların sunduğu bildirim, fotoğraf ve video paylaşma gibi mobil özellikleri kullanabilmektedirler. Sonuç olarak EÜTF ÖKM sistemi henüz çok yeni olmasına rağmen öğrenci ve öğretim elemanlarının yoğun kullanımı gözlemlenmektedir. Bu kullanımın artması için daha fazla içerik üretilmesi ve çevrimiçi kaynaklar ile derslerin desteklenmesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra sınıf ortamında da mobil öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi ve özellikle büyük sınıflarda tüm öğrencilerin derse katılımını sağlayacak öğretim tekniklerinden faydalanılması önerilmektedir.

Keywords

Moodle, Tıp Eğitimi, Öğrenme Kaynakları, e-öğrenme, m-öğrenme