5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Tıp Eğitiminde Sanal ve Mobil Öğrenme Ortamları

Kadir Demir

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Ozan Karaca

[email protected], Ege Üniversitesi

Teknolojinin gelişimi, eğitimde fiziksel sınırları kaldırarak, sanal ortamlarda otonom öğrenme fikrine doğru bir paradigma kayması yaratmıştır. Bu kayma ise son yıllarda sanal ortamlara, özel sektör ve kamunun ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmede artarak çoğalan görevler yüklemiştir. Bu bildirinin amacı, öğretim teknolojilerinin işe dönük bir uygulama alanı olarak görülen ve aynı zamanda bu teknolojilerin gelişmesine de kapı aralayan tıp eğitimi üzerinden yeni nesil sanal ve mobil öğrenme ortamlarının kullanımını ve sağlık alanında işgücü yetiştirmeye yönelik gelecekte yaygınlaşacak teknolojileri incelemektir. Tıp eğitimi disiplini, mezuniyet öncesi (pratisyen hekim yetiştirme), mezuniyet sonrası (uzman hekim ve bilim doktoru yetiştirme) ve sürekli tıp eğitimi olmak üzere ağırlıklı olarak üç başlık üzerine yoğunlaşmaktadır. Sağlık alanında iş gücü yetiştirme ve geliştirme konusunda yenilikçi sanal ve mobil öğrenme uygulamaları, tüm bu başlıkları örnekleyecek şekilde araştırılmıştır. Sağlık alanı için sanal gerçeklik öğrenme ortamlar (VRLE), insan fizyolojisinin normal yapı ve fonksiyonlarını, patolojilerini ve tedavi süreçlerini görebilme, tıbbi cihaz kullanımı ya da temel cerrahi becerilerin geliştirebilmesi için tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hemşirelik gibi alanlarda birçok sağlık profesyonelinin yetiştirilmesinde gelecekte aktif rol alma potansiyeli taşımaktadır. Tıp eğitiminde kullanılan VRLE, anatomik ve fizyolojik simülatörler, sanal hasta ve klinik beceri uygulamalarıyla ilgili birçok güncel örnek incelenmiştir. Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik ile tıp eğitimi alanında yaşanan devrim niteliğindeki yeniliklere her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir. Buna paralel olarak eğitim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerle birlikte karma gerçeklik (Mixed Reality) gibi 2000’lı yılların başında üzerinde çalışılan fakat teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde daha derin anlam kazanan kavramları gündeme getirmektedir. Sanal ve mobil öğrenme ortamlarında yaşanan gelişmeler incelendiğinde karma gerçeklik uygulamalarının haptik cihazlar ile birleşebileceği ve tıp eğitiminde yüksek gerçeklikte dokunulabilir hologramların geniş kullanım alanları bulacağı öngörülmektedir.

Keywords

Sanal Öğrenme Ortamı, Sanal Gerçeklik, Karma Gerçeklik, Mobil Öğrenme, Tıp Eğitimi