5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Türkiye'de Uzaktan Öğreticilere Yönelik Yapılan Tezlere Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması

Merve Aydın

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Muharrem Aydın

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Selçuk Karaman

[email protected], Atatürk Üniversitesi

İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında teknoloji birçok alanı etkilediği gibi eğitim alanında etkilemiş ve uzaktan eğitim alanının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte uzaktan eğitimde ders sunan öğreticiler birçok yeni durumla karşı karşıya kalmıştır. Bu gelişmeler araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu alanda çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmada ise Türkiye’de uzaktan öğreticilere yönelik yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin eğilimlerinin incelenmesi amacıyla bir içerik analizi çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez arama veri tabanında uzaktan öğreticilere yönelik yapılan tezlerin eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda YÖK tez veri tabanında “uzaktan öğretici”, “çevrimiçi öğretici” ve “çevrimiçi öğretim” anahtar kelimeleri kullanılarak araştırmacıların belirlediği ölçütler dâhilinde arama yapılmıştır. Arama sonucunda elde edilen tezler araştırmacılar tarafından incelenerek uzaktan öğreticilere yönelik yapılan çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiştir. Yapılan incelemelerin ardından toplam 16 tez çalışması analiz sürecine dâhil edilmiştir. Tarama sonucunda elde edilen 16 tez çalışması; araştırma konusu, örneklem türü, araştırmanın yılı ve araştırma sonuçları bakımından incelenmiştir. Yapılan analiz sonucu elde edilen bulgulara göre uzaktan öğreticilere yönelik yürütülen tezlerde örneklem olarak öğretmen adayları, öğrenciler ve öğreticilerin incelendiği belirlenmiştir. En fazla incelenen araştırma konusu “uzaktan eğitim algısı” iken en az incelenen araştırma konusu öğretici yeterlilikleridir. Araştırmaların sonuçları incelendiğinde genel olarak uzaktan öğreticilerin konu alan bilgisinde yeterli fakat teknoloji bakımından istenen düzeyde olmadıkları anlaşılmıştır.

Keywords

uzaktan öğretici, uzaktan eğitim, çevrimiçi öğretim