5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanım ile İlgili Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması

Hüsamettin Erdemci

[email protected], Siirt Üniversitesi

Mithat Elçiçek

[email protected], Siirt Üniversitesi

Hasan Karal

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Günümüzde yabancı dil bilmek bir ayrıcalık olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline gelmiştir. Yabancı dil eğitiminde başarıyı arttırmak için en çok başvurulan yollardan biri de bilgi ve iletişim teknolojileridir.  Yabancı dil eğitiminde teknolojinin etkisi birçok araştırmaya konu olmuştur. Ülkemizde de yabancı dil eğitiminde teknoloji kullanımıyla ilgili birçok araştırma yapılmış ve halen yapılmaya devam etmektedir.  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yabacı dil eğitiminde teknolojinin kullanım durumunu ortaya koymaktır. Bu çerçevede yapılan aramalar neticisinde 62 çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen çalışmalar,  belirlenen kriterler çerçevesinde analiz edilmiştir. Analizler neticesinde teknolojinin yabancı dil eğitiminde öğrencilerin akademik başarılarıne etkisi ile öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin yoğunlukla araştırıldığı görülmektedir. Araştırmaların daha çok yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirildiği de yine bu çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlardan biridir. Araştırmalarda hem nicel hem de nitel yöntemlerin çokça kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan teknolojilere incelendiğinde mobil teknolojilerin öne çıktığı görülmektedir.

Keywords

yabancı dil, teknoloji entegrasyonu, içerik analizi