5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ulusal Akademik Dergilerde Yer Alan Harmanlanmış Öğrenme Çalışmalarındaki Eğilimler: Literatür Taraması

Turgay Erdemir

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Hasan Çoruk

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Günümüzde internet, yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim öğretim hayatında da yer edinerek bilginin edinilmesi, paylaşılması ve üretilmesi noktasında önemli bir merkez haline gelmiştir. Bu noktada günümüz öğrencilerinin teknoloji ile iç içe olması kaçınılmaz bir hal almıştır. Dolayısıyla öğrenciler artık birçok konu ile ilgili bilgiyi internet ortamında elektronik kütüphanelerden, arama motorlarından, video kanallarından edinebilmekte ve paylaşabilmektedir.

Hayatın her alanında yoğun bir şekilde kullanılan internetin eğitim alanında kullanımı; kullanım uygulamaları, yöntemleri günden güne artmaktadır. Bu noktada karşımıza çıkan uygulamalardan biri de “Harmanlanmış Öğrenme”dir. Harmanlanmış öğrenme eğitime farklı bir bakış açısı sunarak yüz yüze ve internet tabanlı uygulamaları bir araya getirmektedir. Harmanlanmış öğrenme, aslında her türlü teknolojinin kullanılabildiği, yüz yüze ve uzaktan eğitimin farklı modellerinin bir araya getirilerek düzenlendiği bir öğrenme ortamıdır (Uğur, 2007).

Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmesine imkan veren, farklı kaynaklardan bilgiye ulaşmasına olanak tanıyan, aynı zamanda sınıf ortamının; yüzyüze etkileşimin avantajlarını taşıyan harmanlanmış öğrenme günümüzde araştırması artan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika ve Avrupa’da yaygın bir şekilde araştırılan harmanlanmış öğrenme ile ilgili araştırmalar ülkemizde de artış göstermektedir.  Bu noktada çeşitli kaynaklarda yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmaların deneysel ağırlıkta olduğu gibi ifadeler belirtilmektedir.

Bu noktada bu araştırmanın amacı harmanlanmış öğrenme ile ilgili ülkemizde yayınlanan ulusal akademik dergilerde yer alan çalışmaların incelenerek harmanlanmış öğrenme ile ilgili araştırma eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada yer alan verilerin ileride yapılacak yeni çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir. Bu amaçla harmanlanmış öğrenme ile ilgili türkçe ve ingilizce anahtar kelimeler kullanılarak Dergipark’ta tarama yapılmıştır. Ulaşılan yayınlar yıllarına, örneklem türüne ve büyüklüğüne, araştırma yöntemlerine, yazım diline, yazar durumuna, araştırma konusuna göre incelenmiştir. Araştırma sürecinde ulusal akademik dergilerde harmanlanmış öğrenme ile ilgili 24 türkçe, 30 ingilizce olmak üzere 54 yayın incelenmiştir. İnceleme sonunda yayınların çoğunun teorik olmadığı; örneklem türünün yükseköğretim lisans seviyesinde olduğu; çalışmalarda daha çok tarama yöntemi, deneysel yöntem ve durum çalışması yönteminin kullanıldığı; araştırma konusu olarak öğrenci görüşleri ve akademik başarının daha fazla ele alındığı görülmüştür.

Keywords

harmanlanmış öğrenme, karma öğrenme, literatür taraması, eğilimler