5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ulusal Akademik Dergilerde Yer Alan Mobil Öğrenme Çalışmalardaki Eğilimler: Literatür Taraması

Turgay Erdemir

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Sibel Barın Özkan

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Günümüzde eğitim ortamları gelişen teknoloji ile hızla gelişmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle bilgi ve becerilerinde değişmesi, içinde bulunduğumuz çağın beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık vermek için günümüz teknolojisinin imkânlarından faydalanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum bireylerinde de kazanması gereken bilgi ve becerilerin de değişmesine sebep olmaktadır. Günümüz öğrencilerinden beklenen bu değişime ayak uydurmasıdır. Nitekim Prensky(2001) öğrencilerin zamanlarının çoğunluğunu bilgisayar, cep telefonu, oyun cihazları, video-müzik oynatıcılar ile vakit geçirdiklerini belirtmektedir. Günümüz öğrencilerin hayatında bu kadar yer edinen mobil cihazların eğitimde kullanılması gereklilik halini almıştır. Bu noktada mobil cihazların eğitimde kullanımı üzerinde araştırmalar başlamış ve mobil öğrenme kavramı literatürde yer edinmiştir. 
Mobil öğrenme; eğitimde PDA’ler, cep telefonları, dizüstü ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazların kullanımıdır (Niazi, 2007). Kukulska-Hulme ve Traxler (2005)’a göre ise mobil öğrenme, öğrenenin konumdan bağımsız olarak eğitim etkinliklerini gerçekleştirebilmesidir.  Sunmuş oldukları kolay taşınabilirlik, ulaşılabilirlik, zaman ve mekândan bağımsızlık, esneklik gibi özelliklerden dolayı mobil teknolojiler eğitim alanında son yıllarda sıkça görülmektedir. Bu duruma gelişen teknoloji ile mobil aygıtların daha fazla yaygınlaşması, internet imkânlarının gelişmesi ve mobil öğrenmeye duyulan ihtiyaç etki etmektedir. Nitekim günümüz bireylerinin yoğun iş hayatı içinde zaman ve mekândan bağımsız olarak bilgi ve becerilerini artırmak istemesi bu ihtiyacın artmasına sebebiyet vermektedir.
Günümüzde mobil cihazlar, sınıflarda ve öğrenenlerin her an yanında yer bulmaktadır ve eğitimciler olarak bizler eğitim uygulamasında bu yeni teknolojilerin nasıl daha verimli kullanılacağını noktasında sorumluluk almak durumundayız. Literatür incelendiğinde mobil öğrenme ile ilgili birçok çalışma ile karşılaşılmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılmış çalışmalara bakıldığında literatür taraması çalışmasına oldukça az rastlanmaktadır. Nadir rastlanan bu çalışmalarda da daha çok deneysel çalışmalar incelendiği, bağımlı değişkenler etkisinin belirlenmeye çalışıldığı görülmüştür (Kilis, 2013; Güzeller  ve Üstünel, 2015). Bu noktada bu çalışmada bireysel araştırmaların bir araya getirilerek daha genel ve kapsamlı çalışmaların yapılması ile gelecek çalışmalara ışık tutmak üzere mobil öğrenme ile ilgili araştırma eğilimlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda mobil öğrenme ile ilgili ülkemizde yayınlanan ulusal akademik dergilerde yer alan çalışmaların incelenecektir. Bu amaçla mobil öğrenme ile ilgili Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler kullanılarak Dergipark’ta tarama yapılmış ve 58 çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar yayın yıllarına, yazım diline, yazar durumuna, örneklem türüne ve büyüklüğüne, araştırma desen ve yöntemlerine, araştırma konusuna, araştırma sonucuna ve kullanılan teknolojiye göre sınıflandırılarak elde edilen bulgular sunulacaktır.

 

Keywords

mobil öğrenme, literatür taraması, eğilimler