5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

Fatma Bayrak

[email protected], Hacettepe Üniversitesi BÖTE

Halil Yurdugül

[email protected], Hacettepe Üniversitesi BÖTE

Öğrenenin zayıf ve güçlü olduğu yanları belirlemesi, kendi öğrenme hedef ve yaşantılarını yeniden düzenlemesi, kendi öğrenme yaşantısında daha çok sorumluluk alması ve aynı zamanda öğrenme konusundaki farkındalığını artırması için kendisine verilen var olan durumuyla ilgili dönütler önemlidir. Buradan yola çıkarak web teknolojisine dayalı bir değerlendirme sistemi geliştirilmiş ve öğrenenler masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayarları ile bu sisteme giriş yaparak kendilerini tekrar tekrar test edebilmektedirler. Bu sayede de öğrenme düzeylerindeki güçlü ve zayıf olduğu yanları görerek öğrenme alanlarındaki gelişimlerini izleyebilmektedirler. İnsan-bilgisayar etkileşimi açısından kullananların bu ortamdan maksimum yararı elde edebilmeleri ve memnun kalmaları tasarımcılar için önemli bir konudur. Bu amaçla 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde dönem başında sistemde bulunan dersleri alan öğrencilere sistemi tanıtan broşür dağıtılmış ve sistemle ilgili 15 dk’lık sunum yapılmıştır. Dönem sonunda, sistem tanıtımı yapılan öğrencilerden %71’inin (n=214) sistemi kullanmış olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında bu sisteme yönelik öğrenenlerin kullanılabilirlik algılarını belirlemek için Erdinç ve Lewis (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmış Bilgisayar Sistem Kullanılabilirliği Formu (BSKF), sistemi kullanan öğrenciler tarafından cevaplandırılmıştır. BSKF, Sistem yararlılığı (System usefulness), Bilgi kalitesi  (Information quality), Arayüz kalitesi (Interface quality) ve Genel memnuniyet (Satisfaction) boyutlarında gruplanan 7'li likert düzeyde 13 maddeden oluşmaktadır. Analiz sürecinin ilk aşamasında madde bazında puanlar ve faktör puanları incelenmiş, daha sonra da boyutlar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen kullanılabilirlik algı puanlarının ortalaması 77.11 (alınabilecek en yüksek puan 91'dir) olarak hesaplanmıştır. Her bir alt boyut için de benzer bir durum olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle sistemi kullanan öğrencilerin sistemi kullanılabilir bulduğu söylenebilir.

Keywords

kullanılabilirlik, e-değerlendirme, biçimlendirmeye dönük değerlendirme, dönüt