5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversitelerin Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Açısından İncelenmesi

Şemseddin Gündüz

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi

İnternetin yaygın kullanılmaya başlamasıyla birlikte, bireyler ve kurumlar internette kendilerine yer vermişlerdir. Web siteleri aracılığı ile kurumlar kendilerini dünyanın diğer ucunda yer alan bireylere bile kolaylıkla tanıtma olanağı bulmaktadırlar. Öğretim hizmetleri ile birlikte araştırma ve geliştirme hizmetlerini de yürüten üniversiteler, kendi web sitelerini oluşturmuş ve zamanla bunları geliştirmişlerdir. Üniversitelerin web siteleri kurumda görev yapan öğretim elemanları, idari personeller ve öğrencileri tarafından yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca kurum ya da kurumda yer alan bireyler hakkında bilgi almak isteyenler, üniversitelerin web sitelerine sıklıkla başvurmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, üniversitelere ait web sitelerinin kullanılabilirliğini belirlemektir. Araştırma 2016 yılı Nisan ayında yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim görüp, “İnsan Bilgisayar Etkileşimi” dersini alan öğretmen adaylarından üniversitelerin web sitelerini belirlenen ölçme aracına göre değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirmenin kapsamına Yüksek Öğretim Kurumu’nun web sitesinde yer alan toplam 183 üniversite alınmıştır. Üniversitelerden iki tanesinin web sitesinin adresi, kurumun web sitesinde belirtilmediği için kapsam dışına alınmıştır. Üniversitelerin web sitelerinin kullanılabilirlik düzeylerinin genel olarak “iyi”, görünürlük açısından ise “orta” düzeyde olduğu bulunmuştur. Devlet üniversitelerinin web siteleri ile vakıf üniversitelerinin web sitelerinin kullanılabilirlik bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Ayrıca 2006 yılı öncesi kurulan üniversitelerin web siteleri ile sonrasında kurulan üniversitelerin web sitelerinin kullanılabilirlik açısından farklılığı görülmemiştir. Öğretmen adayları, üniversitelerin web sitelerinde dersleri ile ilgili kaynakların oldukça yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.

Keywords

web sitesi, kullanılabilirlik, üniversite