5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ürün Tasarımı Eğitiminde Akış Simülasyonlarının Ürün Karar Sürecine Etkileri

Selçuk Keçel

[email protected], Gazi Üniversitesi

Ürün tasarımı değişik kaynaklarda çeşitli tanımlarla birlikte ne kadar değişiklik gösterse de süreç temelde problem tespiti ile başlayan ve değerlendirme ile son bulan bir yapıda olup insan deneyimine, yaratıcı düşünceye ve ilgili bilgiye dayanan, hedefe yönelik problem çözme etkinliğidir. Bu süreç Tasarımcıya farklı eğitim dönemlerinde belli dersler kapsamında aktarılmaktadır. Tasarımcı adayları zihinlerinde canlandırdıkları çözüm senaryolarına göre ürün kurgusu yaparken, benzer ürün özelliklerinden, çözümlemelerinden, kullanıcı görüşlerinden yola çıkarak çözümler üretmeye çalışmaktadırlar. Bu aşamada ürüne kimlik kazandırılmakta ve çalışma koşullarından kaynaklanan bazı kısıtlar tasarımcı adayları tarafından tahmin edilememekte ve dolayısıyla ürünleşme aşamasında sona yaklaşılırken bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Bilgi teknolojilerinin sağladığı katkı ile süreçler modellemeden simülasyona kadar birçok aşamada farklılık göstermektedir. Ancak özellikle simülasyon becerilerinin artışı tasarım süreci içerisindeki iterasyonları etkilemekte ve değerlendirme süreci çok sayıda tekrar eden bir bileşen olarak sürece yayılabilmektedir. Bu açıdan simülasyon ve hesaplama aşamaları tasarım sürecinin en temel bileşenlerinden olan prototipleme ile eşdeğer bir etki sağlamaktadır. Bu çalışmada tasarım kararları alınırken Sonlu hacimler metodundan elde edilen verilere göre form değişikliğine gidilerek, optimal ürün tasarımı gerçekleştirilmiş ve verim artışı sağlanmıştır. Bununla birlikte ortaya atılan çözüm önerilerinin geçerliliği de kolaylıkla test edilmektedir. Bu açıdan ürün tasarımı süreçlerinde özellikle çevresel şartlar ve çalışma koşullarındaki hassasiyet göz önüne alındığında önemli bulgular sunan bu yöntemlerin sürece katılması zaman, maliyet ve verim gibi kavramların tasarımcının lehine dönüşmesine sebep olmaktadır.

Keywords

Ürün Tasarımı Eğitimi, bilgisayarlı akış simülasyonları, bilgisayar destekli eğitim