5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzaktan Eğitim Derslerine Öğrenci Katılımı Üzerine Bir Çalışma

Yasemin Bertiz

[email protected], İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim ile verilen derslerde öğrencilerin derslere katılım oranını belirlemek, eğitim dönemi içerisinde uzaktan eğitim derslerine katılım sayısının haftalara göre değişkenliğini göstermek ve katılım sayısının en çok ve en az olduğu haftalarda derslere göre farklılık olup olmadığını incelemektir. Öğrencilerin derse katılım sayıları her hafta belirlenmiş olup, ders saatinde ulaşılmış olan en çok öğrenci sayısı o hafta için derse katılım sayısını belirlemiştir. Veriler 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde verilmiş olan 3’ü lisans düzeyinde ve 21’i yüksek lisans düzeyinde olmak üzere toplamda 24 dersten elde edilmiştir. Bu 24 dersten lisans düzeyinde olan Türk Dili II Dersi ve yüksek lisans düzeyinde olan Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji Dersi iki şubeden, diğer dersler ise birer şubeden oluşmaktadır. Verilerin analizi sonucunda derslere katılım oranının dersi alan toplam öğrenci sayısına göre düşük olduğu görülmüştür. Dönem boyunca öğrencilerin derse katılım dağılımları incelendiğinde 12 şubede haftaların çoğunluğunda ortalama katılımcı sayısının altında kalındığı, 14 şubede de haftaların çoğunluğunda ortalamanın üstünde katılımın sağlandığı görülmüştür. Uzaktan eğitim derslerinde en çok ve en az katılımcı sayısının olduğu haftalarda herhangi bir standardın olmadığı görülmüştür. Derslere göre en az ve en çok katılımcı sayısının olduğu haftaların değişkenlik göstermesine rağmen genel olarak en çok katılımcı sayısının dönem sonlarında ki haftalarda, en az katılımcı sayısının ise dönem başlarındaki haftalarda olduğu elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır.

Keywords

uzaktan eğitim, öğrenci katılımı, derse katılım, eğitim