5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzaktan Eğitimde Öğrencinin Öğretim Ortamına Uzaklık Algısının Ders İçeriğinden Bağımsız Dönütlerle Etkilenmesi

Hamdi Erkunt

[email protected], Boğaziçi Üniversitesi

Oğuz Onat

[email protected], Boğaziçi Üniversitesi

Affecting Distance Education Students’ Percieved Transactional Distance By Providing Content Independent Feedback

Uzaktan eğitim yoluyla ders alan öğrencilerin kendini yalnız hissetme, dersten kopma ve dersi bırakma gibi eğilimlerini azaltmak amacıyla, öğrencilere kendilerini bir topluluğun parçası hissettirecek ve algıladıkları transaksiyonel uzaklığı azaltacak jenerik dönüt (feedback) sağlanmasının etkisi araştırılmıştır. Bu dönütler otomatikleştirmeye uygun olup belli aralıklarla hatırlatıcı/uyarıcı/tavsiye niteliğinde verilmiştir. Dönütlerin etkisine uygulama başında ve sonunda Öğretim Ortamlarında Algılanan Uzaklık Ölçeği (Horzum, 2011) bakılmıştır. Bu ölçek Diyalog, Yapı Esnekliği, İçerik Organizasyonu, İçerik ve Özerklik unsurlarına bakmaktadır. Ayrıca öğrencileri bir topluluğun parçası hissettirmek amacıyla çeşitli dönütler hazırlanıp verildi ve etkisine bakıldı. Ders içeriğinden bağımsız tasarlanan bu dönütler aşağıdaki tabloya göre rastgele gruplara ayrılan öğrenciler ortak bir mesajlaşma formundan cep telefonlarına düzenli olarak yollandı. Genel bir hipotez olarak kontrol grubuna kıyasla diğer gruplarda incelenen unsur veya unsurlarda algılanan uzaklık hissinin azalacağı ve topluluğa aidiyet hissinin olumlu çıkacağı incelendi.

Henüz değerlendirme aşamasında olan çalışmada ön bulgular ilgili unsurlarda anlamlı bir değişiklik olamadığı yönündedir. Muhtemel sebepler ve yeni araştıra önerileri dillendirilecektir.

 

 

Keywords

transactional distance, distance education, feedback