5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzaktan Öğreticilikte Değişim Ajanlığı: Öğretim Üyelerinin Rolleri ve İlgili Faktörler

Alp Eren Yuce

[email protected], Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Meva Bayrak

[email protected], Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Selcuk Karaman

[email protected], Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Uzaktan Öğreticilikte Değişim Ajanlığı: Öğretim Üyelerinin Rolleri ve İlgili Faktörler

 

Alp Eren YÜCE

İzmir Bilfen Lisesi İzmir/Türkiye e-posta: [email protected]

Meva BAYRAK KARSLİ

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Erzurum / TÜRKİYE, e-posta: [email protected]

Selçuk KARAMAN

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Erzurum / TÜRKİYE, e-posta: [email protected]

Bildiri Özeti:

               Uzaktan eğitim özellikle yükseköğretim kurumlarında giderek yaygınlaşmaktadır.  Bu yaygınlaşma ile birlikte yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinin az bir kısmının uzaktan eğitime yönelerek kendilerini bu alanda geliştirme çabası içinde oldukları ve uygulamalarda yer aldıkları bilinmektedir. Ancak, uzaktan eğitimin bir yenilik olması nedeniyle bu yeniliğin yayılması noktasında “yürütücüler” olarak adlandırılabilecek öğretim üyelerinin değişimleri oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada uzaktan eğitimde öğretim üyelerinin değişim ajanı rollerinin ve bu rolleri etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında uzaktan eğitim deneyimi olan 9 öğretim üyesi ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler Rogers’ın “Yeniliğin Yayılması Kuramı”nda yer alan bileşenler temel alınarak yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre değişim ajanı rolü üstlenen öğretim üyelerinin uzaktan eğitime yönelik gönüllü olarak dersler yürütme, araştırmalar yapma, yöneticilik yapma, seminer ve konferanslar düzenleme gibi farklı şekillerde faaliyetler yürüttükleri ortaya çıkmıştır. Bu öğretim üyelerini teşvik edici en güçlü unsur ise uzaktan eğitimi faydalı bir yenilik olarak görmeleri nedeniyle içsel motivasyon geliştirmeleridir. Değişim ajanı rolü üstlenmeyen öğretim üyeleri için ise uzaktan eğitimde rol alma sebeplerinin başında sosyal ve mesleki uyum geldiği görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: uzaktan eğitim, öğretim üyesi, yeniliğin yayılması, değişim ajanı

Keywords

uzaktan eğitim, öğretim üyesi, yeniliğin yayılması, değişim ajanı