5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Uzmanların Gözünden Öğretim Teknolojisi Alanının Tanımlanmasına ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme

Mustafa Tepgeç

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Beyza Uçar

[email protected]

Yasemin Demiraslan Çevik

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Alanımızın tanımlanmasında eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, öğrenme bilimleri, öğretim tasarımı ve teknolojisi gibi farklı kavramların çoğunlukla birbiri yerine kullanıldığı dikkati çekmektedir. Bu çalışma kapsamında alanımızla ilgili temel tartışma konuları ve kavramlar uzman görüşüne sunulmuş, uzmanlarla alanımızın hem kuram hem de uygulama açısından gidişatı tartışılmıştır. Çalışma sürecinde elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde görüş belirten uzmanlar üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde görev yapan ve doçentliğini bu alanda alan akademisyenlerden oluşmaktadır. Çalışma için 15 akademisyene e-posta ile bilgilendirme sağlanmış, 6 akademisyen çalışmaya katılmıştır. Araştırma sonucunda uzmanların alanın tanımlanması ile ilgili farklı bakış açıları sundukları ve alanın isimlendirilmesinde en çok “Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi” kavramını tercih ettikleri belirlenmiştir. Medyanın öğrenme üzerine etkisi ile ilgili olarak uzmanların medyanın tek başına bir araç olarak etkisinden bahsedilemeyeceğine dikkati çektikleri belirlenmiştir. Bu görüşe paralel olarak da uzmanlar günümüzde medyanın yöntemden bağımsız olarak düşünülemeyeceğini ve bu tartışmanın artık geçerli olmadığını ifade etmişlerdir. Alanın geleceği ile ilgili olarak uzmanlar, alanın yeni çıkan teknolojilerden etkilendiğini, özellikle genç araştırmacıların yeni çıkan teknolojilere yönelik araştırmalar yapma eğiliminde olduklarını dile getirmişlerdir. Bununla birlikte alanda deneyimli ve belirli bir yaşta olan akademisyenlerin ise yeni teknolojiler ve yöntem arasındaki dengeyi sağlamak için daha çok yöntem üzerine odaklandıkları belirtilmiştir. Ayrıca uzmanlar bundan sonraki süreçte alanda mobil cihazların, artırılmış gerçeklik uygulamalarının ve STEM eğitiminin yoğun bir şekilde çalışılacağını öngörmüşlerdir.

Keywords

Öğretim teknolojisi, medya-yöntem tartışması, içerik analizi