5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Video Tabanlı Sosyal Medya Kullanımında Etkileşim Boyutlarının Değerlendirilmesi

Barış Mercimek

[email protected], Anadolu University

Ulaş İlic

[email protected], Anadolu University

Günümüzde tanışık olma durumu fark etmeksizin karşılıklı veya tekil olarak milyarlarca insan bir sosyal medya kullanmaktadır. Farklı yer, farklı zaman ve farklı yaş gruplarındaki bireylerin bu medya araçları ile iletişim kurdukları ve etkileşim içinde oldukları görülmektedir. Bu dijital sahneyi kendi hedefleri doğrultusunda kullanmak isteyen öğreticiler günden güne artmaktadır. Bununla birlikte kendi öğrenmesinden sorumlu öğrenenlerde de metin ve video tabanlı sosyal medya kullanımı görülmektedir. Video tabanlı ders planlama, işleme ve ortama ait etkileşimi sağlama becerilerinin öğretmen adaylarına kazandırılması noktasında eğitim fakültelerine sorumluluk düşmektedir. Öğretim teknolojilerini etkili ve verimli kullanabilen öğretici ve öğretici adaylarının video olarak ders içerikleri hazırlaması değerli görülmektedir. Böylelikle öğretimin zaman ve mekan bağımsız gerçekleştirilmesine yardımcı olması beklenmektedir.

Video tabanlı içeriklerin ders ile bütünleştirilmesi öğrenen motivasyonuna ve öğrenme çıktılarına olumlu katkı sağlamaktadır. Dersten bağımsız ayrı bir ders olarak videolar; izleme, durdurma, hızlandırma ve yavaşlatma gibi özellikleri ile sayısız tekrarda izlenmeye olanak sunmaktadır. Video tabanlı en büyük sosyal ağ olan YouTube bu noktada çalışmamızın ilgi odağını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı YouTube üzerinden yayınlanan, benzer içerikli videolara kıyasla fazla izlenip yorumlanan videoların etkileşim olanaklarını ve öğrenen tepkilerini belirleyebilmektir. Bu bağlamda farklı eğitim seviyelerine hitap eden popüler video içerikleri, üye yorumları ve varsa ilgili kanalın yöneticisinin geri dönütleri ve üyeler arası etkileşimlere dayalı veri toplama işlemi gerçekleştirilecektir. Eş zamanlı olarak ilgili YouTube kanallarının içerik ve yayın süreçleri de betimlenecektir. Elde edilen araştırma bulguları tartışılarak araştırma sonuçlarına ulaşılacaktır. Bu sonuçların eğitimde video tabanlı sosyal medya kullanımı bağlamında alanyazına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Youtube, sosyal medya, etkileşim, öğrenme