5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Yeni Nesil Ebeveynler, Yeni Nesil Bireyler ve Yeni Nesil Teknolojiler

Hatice Gökçe Bilgiç

[email protected], Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Gelişen internet teknolojileri beraberinde bireylerin iletişim şekli, bilgiye erişimi, öğrenme yöntemleri ve bilgiyi sunma yöntemleri de değişmiştir. Artık bireyler birbirleri ile iletişim kurmak için internet alt yapısının kullanıldığı platformları yaygın bir şekilde kullanmakta, bir bilgiye ihtiyaç duyduklarında önce internet üzerindeki arama motorlarına veya sosyal medya ortamlarına başvurmakta hatta kendi bilgilerini de diğer insanlarla benzeri internet ortamları üzerinden paylaşmaktadır. Bu değişimler etkisini en çok sosyal medya ortamlarında göstermekte ve bireylerin sosyal medya ortamları üzerinden internet dünyasında var oluşu hızla yaygınlaşmaktadır. Bu değişimler hem ebeveynlerin hayatında hem de bu ebeveynlerin yetiştirdiği yeni nesil üzerinde de etkisini hızla göstermektedir. Bu çalışmada gelişen yeni teknojiler ile beraber sosyal medya üzerine yeni nesil ebeveynlerin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırmanın dört alt problemi bulunmaktadır. Bu problemler; “Yeni nesil ebeveynler çocuk yetiştirme süreçlerinde internet teknolojilerinden ve sosyal medyadan ne kadar yararlanıyor?”, “Yeni nesil ebeveynler çocuk yetiştirme süreçlerinde internet teknolojilerinden ve sosyal medyadan hangi konularda yararlanıyor?”, “Yeni nesil ebeveynler en çok hangi platformları kullanıyor?”, “Yeni nesil ebeveynler yeni nesil bireylerin hayatında teknolojinin varlığı konusunda ne düşünüyor?” ve “Yeni nesil ebeveynler yeni nesil bireylerin öğrenme süreçlerinde teknolojinin yeri konusunda ne düşünüyor?”. Araştırma yöntemi olarak tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen anket ile toplanmıştır. Anket katılımcılara çevrim-içi ortam üzerinden iletilmiştir. Katılımcılar en az bir tane iki yaş altı çocuğa sahip 150 katılımcıdan oluşmaktadır. Anket soruları hem kapalı-uçlu hem de açık-uçlu sorulardan oluşmaktadır. Kapalı-uçlu sorulara ait verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılırken açık-uçlu sorulara ait verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma verilerine göre yeni nesil ebeveynler çocuk yetiştirme süreçlerinde sosyal medya hesaplarından özellikle bloglardan ve paylaşım için oluşturulmuş WhatsApp gruplarından faydalanmaktadır. Günlük her türlü ihtiyaç duydukları bilgi için öncelikli olarak sosyal medya ortamlarına ya da bu ortamlar üzerindeki gruplara ulaşmaktadırlar. Yeni nesil ebeveynler her ne kadar teknoloji ile iç içe bir hayatın içerisinde olsalar da çocukları için teknolojinin getirdiklerinden tedirginlik duymaktalar. Hem sanal ortamların sebep olabileceği bağımlılık hem sanal ortamlarda oluşan tehlikeler hem de çocuklarında oluşabilecek sağlık sorunları bu tedirginliklerin başlıca sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Keywords

sosyal ağlar, yeni nesil ebeveynler, yeni nesil teknolojiler, teknoloji ile öğrenme, sosyal ağlarda öğrenme