5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium

Etkinlik Programı

11.10.2017 Programı
Time Event Convention A Convention B ODEON SMYRNA AGORA CELCUS
08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:30 Oturum
09:30 - 09:50 Açılış Konuşması (Opening Speech)

Eğitim 4.0

Konuşmacılar

Prof. Dr. Coşkun Bayrak
09:50 - 10:20 Keynote Konuşması "Post-truth: What are the Implications for Education?”

Konuşmacılar

Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı
10:20 - 10:50 Keynote Konuşması Bilgi, Teknoloji ve İnsan İlişkisinde Nereden Nereye Geldik?

Konuşmacılar

Prof. Dr. Hafize Keser
10:50 - 11:00 Çay-Kahve Arası
11:00 - 12:00 Bildiri Oturumu Registration

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Fevzi İnan Dönmez
(Session) (Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Beril Ceylan
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Fırat Sarsar
(Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Lokman Şılbır
(Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Derya Orhan Göksün

Böte Öğrencilerinin Yaşamlarındaki Digital Dönüşümlerine İlişkin Görüşleri

Odabaşı, Hatice Ferhan; Ozan Leymun, Şenay

Arduino Programlamanın İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkileri: Bir Yaz Kampı Deneyimleri

Yükseltürk, Erman; Altıok, Serhat; Üçgül, Memet

Dijital Öyküleme Ekinlileriyle Bütünleştirilen Derste Öğrenen Katılımının Katılımcı Algıları Çerçevesinde İncelenmesi

Sarıtepeci, Mustafa; Çakır, Hasan

10-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Dijital Oyun Tercihlerinin İncelenmesi: Trabzon Örneği

Bahçekapılı, Ekrem; Yıldız, Merve; Çiftçi, Erhan; Karal, Hasan

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin İnfografik Tasarım Sürecine Yansımaları

Çaka, Cansu; Dursun, Özcan Özgür

Bir Kamu Kuruluşunda Düzenlenen Hizmet İçi Web Tabanlı Eğitime ve Öğrenme Materyallerinin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşlerinin İncelenmesi

Avcı, Ümmühan; Yalçınalp, Serpil; Arslan, Esin

Çocukların İnternet Kullanımına Dayalı Ebeveynlerin Arabuluculuk Durumları

Dulkadir Yaman, Nihal; Kabakçı Yurdakul, Işıl

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Göncü, Aslı; Çetin, İbrahim

Öğretmen Adaylarının Dijital Bilgeliğe İlişkin Yeterlik Algılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Türk, Mesut; Kabakçı Yurdakul, Işıl

Alan Eğitimi Derslerini Oyunlaştıralım mı?

Topu, Fatma Burcu

Improving English Vocabulary Knowledge Of Visually Impaired People: A Design-Based Research Approach

Yurdagül, Cemil; Kamalı Arslantaş, Tuğba; Yasan Ak, Nehir; Gül, Abdulmenaf; Yıldırım, Zahide

Hoşgörü Değerinin Çoklu Ortam Öğretim Materyalleriyle Kazandırılması

Şahinkayası, Yunis; Bayrakdar, Ceren; Türen, Merve; Açıl, Nur Gizem

Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Köseoğlu, Kamuran; Tunga, Yeliz

Öğretmen Adaylarının Programlama Dilleri ve Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Pala, Ferhat Kadir; Mıhcı Türker, Pınar

Öğretmen Adaylarının Dijital Öyküleme ve Videoscribe Programına İlişkin Görüşleri

Şengel, Erhan; Bilgin, Merve Gül; Tatlısu, Merve

Dönüştürülmüş Öğrenmede (Flipped Learning) Oyunlaştırmanın Öğrencilerin Motivasyonlarına Etkisi

Gündüz, Abdullah Yasin; Dağhan, Gökhan; Akkoyunlu, Buket

Oyunlaştırma ile Değerler Eğitimine Olan İlgiyi Arttırma: Bir Eylem Araştırması

Kutlucan, Erhan; Çakır, Recep; Çalışıcı, Büşra; Öztürk, Yılmaz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi

Varol, Filiz

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkındaki Görüşleri

Kösa, Temel; Haberal Çelik, Bilge

Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Taleplerinin Veli ve Öğrenci Bağlamında İncelenmesi

Coşar, A. Mevhibe; Öngöz, Sakine; Karal, Yasemin; Aksoy, Dilara Arzugül; Özçamkan Ayaz, Gülşen

Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı

İslim, Ömer Faruk; Yıldırım, Soner

Lise Öğrencilerinin Sanal Dünyaya İlişkin Risk Algılarının Kişilerarası Güven Bağlamında İncelenmesi

Arslankara, Veysel Bilal; Usta, Ertuğrul

Programlama Dili Öğretiminde İşbirlikli Yaratıcı Problem Çözme Modeli : Bir Durum Çalışması

Ergin, Hayrünnisa; İpek, Jale

Öğretmen Adaylarının Ödeve Yönelik Tutumları ile Akademik Özyeterlikleri Arasındaki İlişki

Gündüz, Şemseddin

Ortaöğretimde Okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerine Öğretmen Yetiştirme

Varol, Nurhayat

Programlama Temelleri Dersinin Ters Yüz Sınıf Modeli ile İşlenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Erensayın, Eren; Güler, Çetin; Çavuş, Hayati

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevrimiçi Ortam Kavramına Yönelik Algıları

Berigel, Muhammet; Yıldız, Merve

Oyun, Oyun Tabanlı Öğrenme ve Oyunlaştırma

Engin, Melih; Demirci, Fatih; Arslan, Ahmet

Programlama İçin Öğretim Tasarımı(Öt) Modeli Uygulama(Ddd-E Multimedya Modeli)

Güney, Zafer; İpek, İsmail

Teknoloji Koçluğu Özyeterliğinin Ölçülmesinde Kullanılacak Bir Ölçme Aracı

Solak, Mehmet Şahin; Kuzu, Abdullah

Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uzun, Ahmet Murat

Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeğinin (SDRAÖ) Ortaokul Düzeyine Uyarlanması

Arslankara, Veysel Bilal; Usta, Ertuğrul

Üniversite Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algısı ve Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tekin, Ahmet; Polat, Ebru

12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Panel Oturumu Educational Data Mining & Learning Analytics

Konuşmacılar

Res. Assist. Muhittin Şahin
Res. Assist. Dr. Gökhan Akçapınar
Prof. Dr. Halil Yurdugül
Assoc. Dr. Tolga Güyer

Moderatörler

Prof. Dr. Soner Yıldırım
The Problems Faced in Teacher Appointment to the Information Fields of the Vocational and Technical Secondary Education Institutions (MTOK

Konuşmacılar

Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu
Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu

Moderatörler

Prof. Dr. Asaf Varol
Teaching Online to Campus-Based Students: Experiences of Different Universities

Konuşmacılar

Assist. Prof. Dr. Nuh Yavuzalp
Assist. Prof. Dr. Müge Adnan
Prof. Dr. Hasan Karal
Assoc. Dr. Selçuk Karaman

Moderatörler

Prof. Dr. Yasemin Gülbahar
15:00 - 15:10 Çay-Kahve Arası
15:10 - 16:10 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Serkan Çankaya
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Zeynel Abidin Mısırlı
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Deniz Mertkan Gezgin
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Serkan İzmirli
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Salih Bardakci
(Session)

Dijital Vatandaşlık Yanılgısını Belirlemeye ve Değiştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: E-Vatandaş

Geriş, Ali; Özdener Dönmez, Nesrin

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Çevrimiçi Ortamlarda Ne Kadar Etik Davranabiliyor?

Erdoğdu, Fatih; Gökoğlu, Seyfullah; Çakıroğlu, Ünal

A Case Study Of Technology Integration Leadership At Education And Information Network

Altan, Tuğba; Öz, Saba; Yıldırım, Soner

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisansüstü Tezlerin İntihal Analizi

Göksu, İdris; Aslan, Alper; Turgut, Yiğit Emrah; Aykat, Şükrü

'su ve Hayat' Konusunun Öğretiminde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fetemm) Uygulamaları

Seçken, Nilgün; Öztürk, Berna

Artırılmış Gerçekliğin Eğitsel Uygulamaları Üzerine Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Durak, Aykut; Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem

Dijital Yeterlik Çerçevelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

İslamoğlu, Hakan; Bakır, Eda; Reisoğlu, İlknur; Ursavaş, Ömer Faruk

Farklı İnfografik Tasarımlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında Etkililiğinin İncelenmesi

Çaka, Cansu; Dursun, Özcan Özgür

A Working Memory Test For Children: Mr. Peanut Test

Uzun, Ahmet Murat; Yıldırım, Zahide

Fatih Projesi'nde Kullanılan Tablet Bilgisayarların Kabulünün Farklı Gruplar Açısından Değerlendirilmesi

İşbulan, Onur; Çukurbaşı, Barış; Kıyıcı, Mübin

Dönüştürülmüş Sınıflar Modeliyle İşlenen Derste Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Filiz, Ozan; Kurt, Adile Aşkım

Artırılmış Gerçeklik Destekli Laboratuvar Etkinliklerinin Başarı, Bilişsel Yük ve Tutuma Etkisi

Özdemir, Muzaffer; Timur, Betül

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Yerli Olma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Toraman, Lale; Usta, Ertuğrul

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Aydemir, Hasan; Karalı, Yalçın; Çınar, Mustafa

Examining Youtube In Context Of Turkish Users

Tunga, Yeliz; Geriş, Ali

Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Yeterlik Algıları ve Araştırmaya Yönelik Kaygıları

Altıok, Serhat; Yükseltürk, Erman; Üçgül, Memet

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Açısından Kendilerini Yeterli Hissediyor Mu?

Tanık Önal, Nagihan; Önal, Nezih; Büyük, Uğur

Artırılmış Gerçeklik Materyallerindeki Üç Boyutlu Görüntülerin ve Animasyonların Okul Öncesi Çocukların İngilizce Kelime Öğrenmelerine Etkisi

Yılmaz, Rabia Meryem; Katırcıoğlu, Esra

Problemli Dijital, Siber Davranışlar ve Baş Etme Stratejileri

Orhan Göksün, Derya

Öğretmen Adaylarının Zihinden İşlem Becerilerine Yönelik Akademik Başarılarının ve Görüşlerinin İncelenmesi

Salar, Rüya; İpek, Jale

Perceptions Of Pre-Service Teachers Of Designing And Developing Their Own Games: The Case Of App Inventor 2

Güleroğlu, Merve; Kaplan, Göknur; Çelik, Berkan

Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanılmasını 2006-2016 Yılları Arasında Ele Alan Araştırmaların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ozdemir, Oguzhan; Dogan, Gamze

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hakkındaki Algıları: Altın Maden İşletmesi Gezisi

Uzun, Salih; Altunışık, Seyyit

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Geliştirdikleri Eğitsel Materyallerin İncelenmesi

İlhan, Fatih; Yükseltürk, Erman

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları ve Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çiftci, Serdar; Aladağ, Soner

Ortaokul Öğrencilerinin Oynadıkları Çevrimiçi Oyunlarla İlgili Aile Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Deveci Topal, Arzu; Kolburan Geçer, Aynur; Diktaş, Büşra; Güler Aran, Sibel; Güler, Tansu; Boran, Halil İbrahim; Uzunlar, Eda

The Effects Of Pair-Programming On Performance In A Game Programming Course

Genç, Zülfü; Kaplan Akıllı, Göknur

Türkiye'de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusuna Yönelik Lisansüstü Tezlerinin Bibliyometrik İncelemesi

Yalçın, Haydar; Öztürk, Talih; Yayla, Kemal

Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Stem Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Kaleci, Devkan; Korkmaz, Özge; Aydemir, Hasan; Özaslan, Sibel

Giyilebilir Cihazlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı ve Eğitime Yansımaları

Akkuş, İlyas; Özhan, Uğur

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeyi ve Bilgi Güvenliği Farkındalığının İncelenmesi

Tekin, Ahmet; Varol, Filiz; Polat, Ebru

Üniversite Öğrencilerinin Ders Esnasında Cep Telefonu Kullanarak İletişimi Devam Ettirme Davranışları

Kavuk-Kalender, Melike; Orhan, Feza

The Examination Of Digital Citizenship Levels Of Ceıt Students

Öztürk, Mücahit; Gökoğlu, Seyfullah; Çakıroğlu, Ünal

Üniversitelerin Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Açısından İncelenmesi

Gündüz, Şemseddin

Piyano Eğitimi İçin Haptik Eldiven Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Pala, Ferhat Kadir; Mıhcı Türker, Pınar

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Hakkındaki Görüşleri: Bir Durum Çalışması

İslim, Ömer Faruk; Özçakır, Bilal; Yakın, İlker

16:10 - 16:20 Çay-Kahve Arası
16:20 - 16:20 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assoc. Dr. Erman Yükseltürk
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk İslim
(Session) (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Devkan Kaleci
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Ekrem Bahçekapılı
(Session)

Arcs Motivasyon Modeli Kullanılarak Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Etkileşimli Tahta İçeriğinin Öğrencilerin Akademik Başarı, Motivasyon ve Kaygı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Türel, Yalın Kılıç; Yıldırım, Abdurrahman

İlköğretimde Görevli Öğretmen ve Yöneticilerinin Siber Zorbalık ile İlgili Görüşleri

Ergün, Esin

Bilişim Teknolojileri Rehber(Btr) Öğretmenlerin Fatih Projesinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Toklu, Ebru; Ertan Polat, Aslı; Şengel, Erhan

An Analysis Of The Effect Of Digital Badge Usage Of Secondary School Students On Their Attitudes Towards Information Technologies

Korucu, Agah Tuğrul; Maya, Güleser

Bulut Bilişim ile İşbirlikli Öğrenme: Office365 Üzerine Bir Değerlendirme

Erdemir, Turgay; Çakıroğlu, Ünal

Açık ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Deneme Sınavlarına Yönelik Görüşleri

Çelik, Embiya; Yıldırım, Serkan; Yıldırım, Gürkan

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bir Altın Maden İşletmesini Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanları Açısından Değerlendirmeleri

Altunışık, Seyyit; Uzun, Salih

İlkokulda Üstün Yetenekli Öğrencilere Scratch ile Programlama Öğretim Süreci ve Öğrenciler Tarafından Üretilen Ürünlerin İncelenmesi

Yıldız Durak, Hatice; Güyer, Tolga

Eğitsel Sosyal Medya Platformlarının Mobil Entegrasyonu Üzerine Bir Değerlendirme

Saban, Aslıhan; Polat, Osman

Eğitsel Sosyal Medya Platformları ve Edmodo Örnek Uygulaması

Saban, Aslıhan; Polat, Osman

Eşzamanlı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Karşılaştığı Problemler

Kırmacı, Ömer; Acar, Sami

Çevrimiçi Mesleki Gelişim Eğitimlerinde Yetişkinlerin Çalışma Alışkanlıklarındaki Değişimler

Çakıroğlu, Ünal; Atabay, Melek

Gerçek ve Model Görsel Kullanımının İlköğretim Matematik Öğrencilerinin Test Performanslarına Etkileri

Fırat, Mehmet

Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorba Olma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Toraman, Lale; Usta, Ertuğrul

Lisansüstü Öğrencilerin İnfografik Oluşturma ve Meta Bilişsel Strateji Etkinliklerine Katılımlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Yılmaz, Rabia M.; Yürük, Süleyman Eren

Matematik Eğitimine Yönelik Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Özçakır, Bilal; Güneş, Erhan; Özdemir, Duygu

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Medya Araçlarını Kullanım Alışkanlıkları

Oral, Ayşe Hilal; Arabacıoğlu, Taner

Uzaktan Eğitim Derslerine Öğrenci Katılımı Üzerine Bir Çalışma

Bertiz, Yasemin

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistik Okuryazarlığının Eleştirel Düşünme Yeterliği Açısından İncelenmesi *

Özmen, Zeynep Medine; Güven, Bülent

Siber Zorbalık (Cyber Bully) Mağdurlarının Karşılaştıkları Problemlerin Nitel Olarak İncelenmesi

Çiçek, Edagül; Günay, Yulet; Yüngül, Yunus

Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Apple Tv Aracılığıyla Tablet Kullanımı Konusundaki Görüşleri

Ünlüer, Emrah; Ünlüer, Sema; Yavuzsoy Köse, Nilüfer

Nomofobinin Yalnızlık, Sosyal Medya Kullanma Amaçları, Kalınan Yer ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Öztürk, Ebru; Özmen, Suna Kaymak; Özmen, Ahmet; Özçınar, Hüseyin

Öğrencilerin Bilgi Arama Süreçlerinin İncelenmesi

Menzi Çetin, Nihal; Akkoyunlu, Buket

Uzaktan Eğitimde Öğrenci Destek Hizmetleri

Durak, Gürhan; Çankaya, Serkan; Yünkül, Eyup; Mısırlı, Zeynel Abidin

Örnek Olay Tabanlı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Üstbilişsel Strateji Kullanım Desteğinin Problem Çözme Süreçlerindeki Etkisi

Barın Özkan, Sibel; Demiraslan Çevik, Yasemin

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Medya Araçlarından “Facebook” u Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Tutumlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi

Yavuz, Metin; Kert, Serhat Bahadır

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çelik, İsmail; Saban, Aslıhan

Uzaktan Eğitimle Ders Alan Öğrencilerin E-Öğrenme Hazır Bulunuşluğunun İncelenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği

Şahinkayası, Hamide; Şahinkayası, Yunis; Tat, M. Mustafa

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersi İçin Geliştirilen Bir Mobil Öğrenme Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerinde Etkisi

Gezgin, Deniz Mertkan; Çakır, Emre

Sosyal Ağ Yoksunluğu Deneyimi Yaşayan Öğretmen Adaylarının Bu Sürece İlişkin Görüşleri

Gökdaş, İbrahim

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Açıköğretim Uygulamaları

Sezen-Gültekin, Gözde; Savaşçı, Merve; Hamutoğlu, Nazire Burçin

Uzaktan Öğretim İçin Yeni Bir E-Stüdyo Tasarımı ve Altyapı Modeli

Albayrak, Mehmet; Koç, Pınar

17:20 - 17:30 Çay-Kahve Arası
17:30 - 18:30 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Ferhat Kadir Pala
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Gökhan Dağhan
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Esra Keleş
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Metin Kapıdere

Ortaokul Düzeyinde Yazılım Geliştirme Öğretiminde Farklı Yazılımların Karşılaştırılması

Çavuş, Hayati; Güler, Çetin

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Topluluk Hissi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıldız, Esma

Determınıng The Awareness Of Secondary School Students Wıth Regard To The Informatıon Found On The Internet

Korucu, Agah Tuğrul; Çoklar, Ahmet Naci; Gündoğdu, Mustafa Mucahit; Gençtürk, Abdullah Tarık

Aurasma ile Geliştirilmiş Bir Arttırılmış Gerçeklik Üniversite Tanıtım Uygulaması

Kaleci, Devkan; Tepe, Tansel; Tüzün, Hakan; Kalkandelen, Birsel; Naz, Zeynep

Ortaokul Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (Teog) Sınavı Hakkındaki Görüşleri

Bahçeci, Ferhat; Kayalı, Cihad

Fen Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Üzerinde Tematik İnceleme

Özcan, Erkan; Kaçar, Sevinç; Ormancı, Ummuhan; Balım, Ali Günay

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Bahşi, Alaattin; Açıkgül Fırat, Esra

Başarısız Olma Riski Yüksek Öğrencilere Yönelik Öğrenme Analitiklerine Dayalı Bir Erken Uyarı Modeli Geliştirilmesi

Akçapınar, Gökhan; Altun, Arif

Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Sırakaya, Mustafa; Alsancak Sırakaya, Didem

İngilizce Dersinde Etkileşimli Beyaz Tahta Kullanımının Faklı Akademik Başarı Düzeyindeki Öğrencilerin Kelime Bilgisine Etkisi

Şahinkayası, Hamide; Şahinkayası, Yunis; Sönmez, Serhat

First Lego Lig Robotik Turnuvaları ve 9-16 Yaş Çocuklarının Teknolojik Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Genç, Zülfü

Öğrencilerin E- Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ereğli Myo Örneği

Erdemir, Turgay; Barın Özkan, Sibel

Ortaokul Öğrencilerinin Web Destekli Öğretime İlişkin Öz-Yeterliklerini Belirlenmesi

Açıkgül Fırat, Esra; Bahşi, Alaattin

Öğretmen Adaylarının Zihinden İşlem Becerilerine Yönelik Akademik Başarılarının ve Görüşlerinin İncelenmesi

Salar, Rüya; İpek, Jale

Kodlama Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Kaygısına ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi

Türel, Yalın Kılıç; Hangün, Mehmet Emin

Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Yazıcılara Yönelik Tutumu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi

Gürer, Melih Derya; Tekinarslan, Erkan; Kocaayak, İbrahim; Gönültaş, Sertan

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin İnternette Yönelik Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri

Sabırlı, Zülkif Eser; Çoklar, Ahmet Naci

Portfolyo Değerlendirmenin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Usengul, Leyla; Ozdemır, Oguzhan

Matematik Öğretmen Adaylarının Goanimate Programını Kullanarak Animasyon Oluşturma Süreçlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Hassan Zadgan Makouei, Behnaz; Ipek, Jale

Uzaktan Eğitim İçin Bir Mobil Oyunlaştırma Ortamı Tasarlanması ve Uygulanması

Uğur Erdoğmuş, Feray

Tersyüz Sınıf Modelinin Problem Çözme Becerisine Etkisi: Önlisans Örneği

Alsancak Sırakaya, Didem; Sırakaya, Mustafa

Vatandaşlar İçin Dijital Yeterlikler Çerçevesi: Digcomp2.0'dan Digcomp2.1'e Geçiş

Bakır, Eda; İslamoğlu, Hakan; Reisoğlu, İlknur; Ursavaş, Ömer Faruk

Ortaokul Öğrencilerinin Blog Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem; Kılıç, Ahmet Emre

Yetkin Kullanıcı Düzeyinde Avrupa Birliği Dijital Yeterlikler Ölçme Aracının Faktör Yapısının İncelenmesi

Bakır, Eda; İslamoğlu, Hakan; Reisoğlu, İlknur; Ursavaş, Ömer Faruk

18:30 - 18:40 Çay-Kahve Arası
18:40 - 18:40 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Yusuf Levent Şahin
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Y. Deniz Arıkan
(Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Fevzi İnan Dönmez
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Yunis Şahinkayası

3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği

Atasoy, Bilal; Yüksel, Akça Okan; Özdemir, Selçuk

Bilişim Teknolojilerinin Telif Haklarına Uygun Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Arıkan, Y. Deniz; Karasu, Melih

Arduino Tabanlı Renk Öğretici Akıllı Oyuncak Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Akdeniz, Mevlüde; Özdinç, Fatih

2015 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD ve ETS Dergileri

Kılıç Çakmak, Ebru; Tosik Gün, Ezgi

Derste Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutum ile Derse Etkin Katılım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yılmaz, Ramazan; Çoşan, Mehmet; Yılmaz, Şengül

Hareket Tabanlı Eğitsel Oyunların Zihinsel Engellilerin Dikkat ve Meditasyon Değerlerine Etkisinin Beyin Dalgaları Üzerinden İncelenmesi

Özkaya, Mehmet; Şahin, Sami

Bağlam Temelli ve Bağlam Bağımsız Ortamda Oyun Geliştiren Öğrencilerin Kodlama Becerilerindeki Gelişme Düzeylerinin İncelenmesi

Bülbül, Esra; Orhan, Feza

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Becerileri ile Mesleki Öz-Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişki

Gürer, Melih Derya; Gül, Demet; Konyaoğlu, Canan

Development Of A Scale To Evaluate Virtual Learning Environment Satisfaction

Hamutoglu, Nazire Burcin; Savascı, Merve; Sezen-Gultekın, Gözde; Gemikonakli, Orhan

İşitme Engellilere Yönelik Mesleki Eğitimde Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü (TRABZON İL SINIRLARINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

Bayraktar, D. Kemal

Çocuklara Yönelik Eğitsel Dijital Oyun Çalışmalarının Büyük Veri Analizi ile İncelenmesi

Çiftci, Serdar; Çakır, Yunus

Eğitim Teknolojileri Eğitimci Standartlarının (Nets-E) Önceki Sürüm (Nets-T) ile Karşılaştırılarak Tartışılması

Yavuzalp, Nuh; Öztürk, Erkan

Eğitim Yöneticilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi

Yılmaz, Ramazan; Beşkaya, Yaşar Murat

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Disgrafi Yaşayan Öğrenciler İçin Geliştirilen Mobil Yazma Uygulaması Hakkındaki Görüşleri

Hopcan, Sinan; Tokel, Tuğba

Dijital Sınıf Ortamı Edmodo Üzerine Öğrenci Görüşleri

Kapıdere, Metin; Aydemir, Hasan; Özhan, Uğur

Mobil Ölçme Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirlik Analizinin Yapılması

Karasu, Melih; İpek, Jale; Kışla, Tarık

Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılımlarına Yönelik Eğilimleri

Yılmaz Aykul, Sevil; Aykul, Dursun; Erol, Osman

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Tasarlanan Gelişim İzleme ve Raporlama Sisteminin Kullanılabilirliği

Akın, Tayfun; Koçak Usluel, Yasemin

Eğitim ve Öğretim Uygulamalarında Yeni Bir Yaklaşım: Oyunlaştırma

Bahçeci, Ferhat; Uşengül, Leyla

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (Ösym) Web Sitesi'nin Kullanılabilirliği

Toklu, Ebru; Şengel, Erhan

Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamların Tasarım Aracı Olarak Kullanımı: Opensim Örneği

Doğan, Dilek; Tüzün, Hakan

Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitimi İçin Geliştirilen Hareket Tabanlı Eğitsel Oyunların Doğal Kullanıcı Arayüz Tasarım İlkelerine Göre İncelenmesi

Özkaya, Mehmet; Şahin, Sami

Kodlama Öz Yeterliliğinin Problem Çözme ve Bilgisayarca Düşünme Üzerine Etkisi

Çakır, Recep; Ünal, Yavuz; Kutlucan, Erhan

Uzmanların Gözünden Öğretim Teknolojisi Alanının Tanımlanmasına ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme

Tepgeç, Mustafa; Uçar, Beyza; Demiraslan Çevik, Yasemin

12.10.2017 Programı
Time Event Convention A Convention B ODEON SMYRNA AGORA CELCUS
08:00 - 08:00 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Ekrem Bahçekapılı
(Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Beril Ceylan
(Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Lokman Şılbır
(Session)

2000 ile 2016 Yılları Uzaktan Öğretici Yeterliliklerine Yönelik Yapılan Makalelerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

Aydın, Merve; Erümit, Ali Kürşat; Aydın, Muharrem

Eğitim Ortamındaki Siber Aylaklık Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yecan, Esra

Eba Ders Modülünün ve Vsınıf Yazılımının Ters Yüz Sınıf Modelinde Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Arslan, Halit; Kuzu, Abdullah

Acemi Kullanıcılara Yönelik Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Geliştirilmesi ve Sistemin Bileşenleri

Çakır, Hasan; Aydoğdu, Şeyhmus

Çözümlü Örnek Tasarım İlkelerine Dayalı Bir Web Tabanlı Öğrenme Ortamının Tasarlanması: Algoritma Öğretimi Örneği

Tepgeç, Mustafa; Demiraslan Çevik, Yasemin

Eğitim ve Refah Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Eşbütünleşme Uygulaması;

Hepkorucu, Atilla; Aydın, Fatih

Mobil Diyet Uygulamasının Nomofobi Üzerindeki Etkileri

Barın Özkan, Sibel; Özdener, Nesrin; Telci, Serkan

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Hikâye Oluşturma Deneyimleri

Yaman, Fatih; Kabakçı Yurdakul, Işıl

Okul Öncesi İçin Bir Dijital Eğitsel Oyunun Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme Çalışması

Samur, Yavuz

Eğitsel Veri Madenciliği ile Öğrenci Verileri Arasında Saklanmış Gizli İlişkileri Belirleme

Ersöz, Abdullah Ragıp; Baştürk Şahin, Burcu Nur

Modern Yüzyılın Yeni Olgusu Nomofobi ve Üniversite Öğrencileri Arasında Yaygınlık Nedenleri

Barın Özkan, Sibel; Özdener, Nesrin

Çevrimiçi Etkileşimlerin Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi Bileşenleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Çakıroğlu, Ünal; Kahyar, Sefa; Kokoç, Mehmet

Online Eğitim Yazılımları Hakkındaki Öğretmen Görüşleri

Keleş, Esra; Aydın, Şenay; Bulak, Seçkin

Lise Öğrencilerinin Siber Aylaklık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gezgin, Deniz Mertkan; Kamalı Arslantaş, Tuğba; Şumuer, Evren

Okuryazarlık Kavramları Işığında Bilgisayar Okuryazarlık Kavramının Geçmişi ve Güncel Konumu

Yondemir Çalışkan, Neslihan; Efendioğlu, Esra; Terzi, Cennet; Şendurur, Polat

Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Demir Kaymak, Zeliha; Canan Güngören, Özlem; Horzum, Mehmet Barış

Tasarlanan Sanal Gerçeklik Uygulaması Hakkında Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Görüşleri

İnceoğlu, Mustafa Murat; Güler, Mehmet Can

Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, Siberaylaklık, Stres ve Sosyal Desteğe Yönelik Bir Yol Analizi

Gökçearslan, Şahin; Uluyol, Çelebi; Şahin, Sami

Yeni Nesil Ebeveynler, Yeni Nesil Bireyler ve Yeni Nesil Teknolojiler

Bilgiç, Hatice Gökçe

Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Öğretiminde Adventure Works Veritabanı Kullanımı

Üstündağ, Mutlu Tahsin; Yüksel, Akça Okan; Kukul, Volkan

08:50 - 09:00 Çay-Kahve Arası
09:00 - 09:30 Keynote Konuşması BÖTE ve Teknoloji Liderliği

Prof.Dr. Halil İbrahim YALIN

09:30 - 10:00 Keynote Konuşması Yurtta Code, Cihanda Code

Konuşmacılar

Prof. Dr. Soner Yıldırım
10:00 - 10:10 Çay-Kahve Arası
10:10 - 11:10 Panel Oturumu The Future of CEIT

Moderatör

Prof. Dr. Servet Bayram

Panelistler

Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK

Prof. Dr. Sadi SEFEROĞLU

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

11:10 - 11:20 Çay-Kahve Arası
11:20 - 12:20 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Esra Yecan
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Deniz Mertkan Gezgin
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Esra Keleş
(Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Fevzi İnan Dönmez
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Ferhat Bahçeci
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Oguzhan Ozdemir

6. Sınıf Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme ve Algoritma Geliştirme Becerilerine Algoritma Görselleştirme Araçlarının Etkisi

Oluk, Ali; Çakır, Recep; Öner, Feda

Analysing The Data On Social Media

Mısırlı, Zeynel Abidin; Çankaya, Serkan; Yünkül, Eyüp; Durak, Gürhan

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Youtube Kullanma Motivasyonları ve Meşguliyetleri

Baydaş, Özlem; Küçük, Sevda

Böte Öğrencilerinin Bilgisayar Programlamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.

Çobanoğlu, İlker

Bilişsel Yük ve Okunabilirlik ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi

Yalın, Halil İbrahim; Gülmez, Ayşenur

Çevrimiçi ve Yüz-Yüze Öğrenme Ortamlarındaki Öz-Düzenleme Stratejileri Ölçeklerinin Karşılaştırılması

Yavuzalp, Nuh; Özdemir, Yunus

İşbirlikli Problem Çözmenin Kodlama Öğretimine Yansıması Olarak Eşli Kodlamanın İncelenmesi (The Investigation Of Pair Coding As A Reflection Of Collaborative Problem Solving On Coding Instruction)

Demir, Ömer; Seferoğlu, Süleyman Sadi

Considerations In The Philosophy Of Educational Technology And Instructional Design Environments

İpek, İsmail; Güney, Zafer

Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi

Başarmak, Uğur

Öğrencilerin Video İzleme Örüntülerinin Zaman Serisi Grafikleri ile Analiz Edilmesi

Akçapınar, Gökhan; Bayazıt, Alper

Çoklu Ortam Öğrenme Bilişsel Teorisi'ne Göre Hazırlanan Materyalinin Ders Başarısına Etkisi

Yünkül, Eyup; Çankaya, Serkan; Durak, Gürhan; Mısırlı, Zeynel Abidin

Facebook Kullanımının Yaşam Tatmini ve Kıskançlık ile İlişkisinin Belirlenmesi

Arslan, Müzeyyen

Kodlama Eğitimiyle Elde Edilen Becerilerin Öğrencilerin Günlük Yaşamdaki Bilgi-İşlemsel Düşünmelerine Yansımaları

Çakıroğlu, Ünal; Yıldız, Suheda

External Validity of the TPACK-EFL Survey

Başer, Derya; Kopcha, Theodore J.; Ozden, M. Yaşar; Kamalı Arslantaş, Tuğba

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Sevim Çırak, Neşe; Başer, Vesile Gül; Erol, Osman; Sevli, Onur; Ulutaş, Ayşe

Örnek Olay Tabanlı Çevrimiçi Öğrenme Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Barın Özkan, Sibel; Demiraslan Çevik, Yasemin

Çoklu-Ortam Paylaşımıyla İlgili Çalışmaların İçerik Analizi

Gülmez, Ayşenur; Yıldız, Gizem; Somyürek, Sibel

Facebook Yoğunluğunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Atasoy, Bilal; Aydoğdu, Şeyhmus; Akiva, Thomas

Ortaokul Öğrencileri, Öğretmenleri ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri

Mıhcı Türker, Pınar; Pala, Ferhat Kadir

Investigation Of University Students' Selective Course Preferences With Association Rule Mining

Bayazıt, Alper; Bayram, Servet

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Oyunlarının Kullanımına Yönelik Görüşleri

Bakar-Çörez, Ayşegül

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun (Fomo) Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ceylan, Beril; Dönmez, Onur; Sarsar, Fırat

Eğitim Sistem Değişikliklerinin Eğitim Kalitesi Unsurlarına Etkisi: Bir Yapısal Kırılma Denemesi

Hepkorucu, Atilla; Aydın, Fatih

Öğretmen Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ünsal, Ali; Hüyük, Vahit

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Oluk, Ali; Öner, Feda; Çakır, Recep

Novice Instructional Technologists' Id Development Process On Second Life Environment: A Problem Based Context

Sancar Tokmak, Hatice; Dogusoy, Berrin

Oyunlaştırsak Mı Oyunlaştırmasak Mı? Öğretmen, Öğrenci, Veli Ne Diyor?

Mert, Yasemin; Samur, Yavuz

Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Deneyimleri (The Experiences of the Students about Scenario-Based Interactive Videos)

Taşlıbeyaz, Elif; Koç, Ayhan; Sanalan, Vehbi Aytekin; Yıldırım, Önder; Öz, Recep; Kayalar, Murat Tolga

Öğretmen Adaylarının Robotik Tasarlama ve Programlama Sürecinde Akış ve Bilişsel Yük Düzeyleri

Şişman, Burak; Küçük, Sevda; Hünerli, Selçuk

Öğretmenlerin Facebook Ortamının Eğitim Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Görüşleri: Özdüzenleyici Öğrenme

Haşlaman, Tülin

Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Uluyol, Çelebi; Şahin, Sami

The Usability Study Of Optical Head Tracking System

Sancar Tokmak, Hatice; Cagiltay, Kursat

Ters-Yüz Sınıf Stratejisi: Öğretmen Adaylarının Deneyimleri

Şendurur, Polat

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel Videoların Geliştirilmesi ve Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Çalışkan, Erkan

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterlilikleri ile Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin İncelenmesi

Yeni, Sabiha

Yazma Eğitiminde Kavram Haritası Kullanımının Yazma Becerisinin Gelişimine Etkisi

Mutlu, Neşet; Mertaş, Mehmet Alperen; Akkuş, Mahmut; Ziya, Sinan

12:20 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Panel Oturumu Researches, Practices and Requirements on ICT Teachers

Moderatörler

Prof. Dr. Deniz DERYAKULU

 

Panelistler

Prof. Dr. Mukaddes ERDEM

Prof. Dr. Feza ORHAN

Developments in Computer Science Education

Panelistler

Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU

Doç. Dr. Serhat Bahadır KERT

Doç. Dr. İbrahim ÇETİN

Moderatörler

Prof. Dr. Yasemin Gülbahar
KODLAYAP Project

Moderatörler

Prof. Dr. Hasan KARAL

Panelistler

Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR

Yrd.Doç. Dr. Ekrem BAHÇEKAPILI

Arş.Gör.Dr. Lokman ŞILBIR

Erhan ÇİFTÇİ

15:00 - 15:10 Çay-Kahve Arası
15:10 - 16:10 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Serkan İzmirli
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Oguzhan Ozdemir
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Ferhat Bahçeci
(Session)

3B Yazıcılar ile Eğitsel Materyal Tasarımı ve Üretimi

Üçgül, Memet; Durkaya, Figen; İlhan, Fatih

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretimde Yayılmasında Akademisyenlerin Karar Verme Süreçlerinde Tercih Ettikleri İletişim Kanalları

Çalışkan, Gökhan; Şahin İzmirli, Özden

Akademik Başarı Modellemesinde Veri Seti Ayrıklaştırmasının Sınıflandırma Algoritmalarının Başarısına Etkisi

Güldal, Hakan; Çakıcı, Yılmaz

BSB : Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama

Ekici, Murat; Erdem, Mukaddes

Eğitimde Nesnelerin İnterneti: Uygulama Önerileri

Emiroğlu, Bülent Gürsel

MYO Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Düzeylerinin İncelenmesi

Erol, Osman; Sevim, Neşe; Başer, Vesile Gül; Sevli, Onur; Ulutaş, Ayşe

Analiz Yöntemi Olarak Dart Uygulaması Aktif Öğretim Stratejilerini Değerlendirmede Nasıl Çalışır?

Terzi, Cennet; Şendurur", Polat; Yondemir Çalışkan, Neslihan; Efendioğlu, Esra

Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi Problemi

Güneş, Erhan; Üstündağ, Mutlu Tahsin; Bahçivan, Eralp

Lineer Denklem Sistemleri Kavramına İlişkin Öğrenci İmajlarının İncelenmesi

Keşan, Cenk; İzgiol, Dilek; Erkuş, Yusuf

Öğrencilerin Öğrenme Sürecinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Kabasakal, Zekavet

Eğitsel Veri Madenciliği ile Ders İçi Etkinliklerin Analizi

Ersöz, Abdullah Ragıp; Baştürk Şahin, Burcu Nur

İnternet ve Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması: Fırsatlar ve Sınırlılıklar

Şahinkayası, Yunus; Şahinkayası, Hamide; Güler, Hasan

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kontrol Sistemi Eğitiminde Arduino Kullanımı

Aydın, Fatih; Oluk, Ali

Öğretim Üyelerinin Sosyal Ağ Kullanmama Nedenleri: Bir Durum Çalışması

İslim, Ömer Faruk; Sevim Çırak, Neşe

Öğretmen Eğitiminde Yeni Teknolojiler: Öğretim Üyesi Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme

Samsa Yetik, Serap; Akyüz, Halil İbrahim; Bardakcı, Salih

Mobil Destekli Öğretimin Öğrencilerin Yabancı Dil Kelime Öğrenimi Üzerindeki Etkisi

Çakır, Recep; Aygül, Faruk; Kılıç, Mehmethan; Karaçaltı, Caner; Bilir, Kemal

Nesnelerin İnterneti ve Eğitime Yansımaları

Uluyol, Çelebi; Şahin, Sami; Gökçearslan, Şahin

Öğretmenlerin Öğrenme Sürecinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Kabasakal, Zekavet

Özetleme Stratejilerinin Kullanımının Bilişsel Görev Analizi ile İncelenmesi

Telli, Esra

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerine Yönelik Mobil Rehberlik Takibi Uygulaması

Ünal, Nermin; Tekedere, Hakan

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Etkinliklerinde Kullandıkları Orkestrasyon Türlerindeki Didaktik Performansları

Keşan, Cenk; Erkuş, Yusuf

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgisi Yeterlilikleri ile Teknoloji Kullanım Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yüngül, Yunus; Karaca, Feride

PISA 2015 SONUÇLARININ FİNLANDİYA’DA BİT KULLANIMI ve ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yalçınalp, Serpil; Avcı, Ümmühan

Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim Düzeyleri ile Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri

Küçükkaragöz, Hadiye

16:10 - 16:10 Çay-Kahve Arası
16:20 - 17:20 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assoc. Dr. Erman Yükseltürk
(Session) (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk İslim
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Fırat Sarsar

Biçimlendirmeye Yönelik E-Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi

Yıldız, Gizem; Kılıç Çakmak, Ebru

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri

Tosun, Cemal; Öztürk, Sakine

Akıllı Telefonların Yükseköğretim Kurumları İçin Potansiyelleri ve Eğitim Amaçlı Kullanım Örnekleri

Tekinarslan, Erkan

A Review Of The Semantic Representations Of Felder And Silverman Learning Styles Model

Çiloğlugil, Birol; İnceoğlu, Mustafa

BT Öğretmen Adaylarının Animasyonlu Sunum Aracı Olan Powtoon'a Yönelik Görüşleri

Ateş Çobanoğlu, Alev; Uzunboylar, Okşan

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dokümantal Oluşum Süreçlerinin İncelenmesi

Baştürk Şahin, Burcu Nur; Tapan Broutin, Menekşe Seden

Eğitimciler İçin Uluslararası Eğitim Teknolojileri Standartları

Gökbulut, Bayram

A Study On The Usability Of A Mooc's Course On Coursera Through The Methods Of Eye Tracking

Tanış, Hasan; Akçay, Arif; Yılmaz, Nursel; Yiğit, Mehmet Fatih; Tüzün, Hakan

İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Robotik ve Kodlama Yaz Okulu Kazanımları

Üçgül, Memet; Fenercioğlu, Ahmet; Özdem Yılmaz, Yasemin

İşitme Engeli Gençler İçin İşlem Tabloları ve Matematik Derslerinin Disiplinlerarası Öğretim Süreci

Ünlüer, Sema; Tanrıdiler, Ayşe

Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisinin İncelenmesi

Ekici, Murat; Erdem, Mukkaddes; İnel Ekici, Didem

Quantitative Investigation Of Scientific Process Skills With Mobile Telephones On The Rate Of Reaction Experiment

Turkoguz, Suat; Ünal Çoban, Gül; Akpınar, Ercan

Lise ve Üniversite Öğrencileri İçin Bilişim Teknolojileri Alan Algısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi

Uysal, Ömür; Deryakulu, Deniz

Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyon Düzeylerine Artırılmış Gerçekliğin Etkisi

Önal, Nezih

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Kullanım Değerlendirilmesi

Güler, Çetin

Students' Perceptions Of Psycho-Social Properties İn A Blended Synchronous Learning Environments: A Comperative Study

Özkök, G. Alev; Walker, Scott; Tütüncü, Hidayet

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitsel Sosyal Ağ ve Uzaktan Eğitim Platformuna İlişkin Görüşleri

Yıldız, Merve; Berigel, Muhammet

Matematik Problemlerinin Çözümü İçin Genel Bir Çözümleme Modelinin Geliştirilmesi

Erümit, Ali Kürşat; Nabiyev, Vasif; Kösa, Temel; Kokoç, Mehmet; Aksoy, Ayşegül

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri ile Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Balaman, Fatih; Gelibolu, Mehmet Fikret

The Investigation Of Primary School Teachers' Views About The Coding Course

Demiralay, Raziye

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı: Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi Örneği

Akkaya, Ahmet; Sarıtaş, Mustafa Tuncay

Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Sorularını Çözüm Süreçlerinde Ortaya Çıkan Davranışların İncelenmesi

Baştürk Şahin, Burcu Nur; Altun, Murat

Sosyal Ağ Kullanıcılarının İnternete Yönelik Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri

Sabırlı, Zülkif Eser; Çoklar, Ahmet Naci

Yükseköğretimde E-Öğrenme: 30 Yıl Sonra Neredeyiz?

Adnan, Müge; Yıldırım, Soner

17:20 - 17:30 Çay-Kahve Arası
17:30 - 18:30 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Salih Bardakci
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Esra Telli
(Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Serkan Çankaya
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Zeynel Abidin Mısırlı

Çocuklara Yönelik Geliştirilen Mooc Uygulamalarının İncelenmesi

Aydın, Muharrem; Aydın, Merve; Karal, Hasan

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görsel Bir Programlama Dilinin (Scratch) Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetleri

Yıldız, Şerife Nur; Ateş Çobanoğlu, Alev

5. Sınıf Öğrencilerinin Öğretimde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımı Üzerine Görüşleri

Genç, Galip; Öksüz, Cumali

Fizik Öğretmenlerinin Benimsedikleri ve Kullandıkları Problem Çözme Stratejileri

Eryılmaz Toksoy, Seyhan; Kaya, Özgül

Disleksili Bireylerin Öğrenme Süreçlerinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı: Alanyazın Taraması

Özer Şanal, Seda; Erdem, Mukaddes

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Düşünceleri

Göncü, Aslı; Çetin, İbrahim

Çevrimiçi Derslerin Kampüs İçi Öğrencilere Verilme Sürecinin İncelenmesi: Atauzem Örneği

Üstün, Ayşin Gaye; Kurşun, Engin

Fizik Öğretmenlerinin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı Hakkında Görüşleri

Eryılmaz Toksoy, Seyhan; Akdeniz, Ali Rıza

Fizik Öğretmen Adaylarının ‘Fizik' Kavramına Yönelik Metaforlarının Değerlendirilmesi

Aykutlu, Işıl; Bezen, Sevim; Bayrak, Celal

Blok Tabanlı Eğitsel Robot Programlama Ortam ve Dilleri

Numanoğlu, Mustafa; Numanoğlu, Gülcan

Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılmasının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

Genç, Galip; Öksüz, Cumali

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Akada, Tijen; Şahin, Semiha

Madde ve Değişim Öğrenme Alanı Kapsamında 5. ve 6. Sınıf Düzeyine Uygun Bilimsel Süreç Beceri Testi Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tosun, Cemal

Öğretmen Adaylarının Robotik Tasarlamayı Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi

Küçük, Sevda; Şişman, Burak

Eba Platformundaki Ders Materyallerinin Eğitsel Yazılım Değerlendirme Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi

Erensayın, Elif; Güler, Çetin

Okul Yöneticilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutumları: İzmir İli Buca İlçesi Örneği

Şahin, Semiha; Akada, Tijen

Model Oluşturma Etkinliklerinde Bilişsel Araç Kullanımına Dair Öğrenci Görüşleri

Şendurur, Polat; Akyol, Derya

Ortaokul Öğrencileri Yönelik Programlama(Kodlama) Öğretimi İçin Bir Çerçeve

Erümit, Ali Kürşat; Aksoy, Dilara Arzugül; Şahin, Güven; Aksoy, Ayşegül; Benzer, Ali İhsan

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin Teknik Derslere Bakışı: Gazi Üniversitesi Örneği

Önder, Murat

Ortaöğretim “Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” Öğretim Programının Kültür Aktarımı Açısından Önemi ve Çoklu Öğrenme Ortamlarında Uygulama Süreçleri

Yazar, İlyas; Yazar, Sevtap

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevrimiçi Hazırbulunuşluk Düzeyleri

Coşkun, Özlem; Özeke, Vildan; Budakoğlu, İrem

Uzaktan Öğreticilikte Değişim Ajanlığı: Öğretim Üyelerinin Rolleri ve İlgili Faktörler

Yuce, Alp Eren; Bayrak, Meva; Karaman, Selcuk

Oyunlaştırmanın Motivasyona Etkisi

Meşe, Can

Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Muhalefet Davranışlarına İlişkin Görüşleri: İzmir İli Buca Merkez İlçesi Örneği

Akada, Tijen; Beycioğlu, Kadir

20:00 - 23:55 Gala Yemeği
13.10.2017 Programı
Time Event Convention A Convention B ODEON SMYRNA AGORA CELCUS
08:00 - 08:50 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Fevzi İnan Dönmez
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Emin İbili
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Kürşat Arslan
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Gökhan Dağhan

Deneysel Eğitim Araştırmalarında Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Ana Bulguları

Mercimek, Barış; İlic, Ulaş

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeyleri ile Sanal Ortamlarda Hissedilen Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İbili, Emin; Sarıkaya, Gazi

Çevrimiçi Oyuncu Tipi Belirleme Ölçeği: Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışması

Doğan, Ezgi; Şahin, Yusuf Levent

Çoklu Ortam Materyallerinde Kullanılan Yeni Bir Yaklaşım: Etiketleme Özelliği

Barut, Esra; Dursun, Özcan Özgür

Lise Öğrencilerinin, Derslerde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Teknoloji Kabullerinin Belirlenmesi

Altay, Gönül; Sarsar, Fırat; Kışla, Tarık; Ceylan, Beril

Matematik ve Geometri Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Akkuş, İlyas; Özhan, Uğur

Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Çekici Tasarımına Yönelik İpuçları

Bülbül, Ali Haydar; Kuzu, Abdullah

Öz Belirleme Kuramı Perspektifinden Okul Dışı Öğrenme Amaçlı Bit Kullanımı

Yiğit, Mehmet Fatih; Çağlar Özhan, Şeyma; Şahin, Muhittin; Yurdugül, Halil

Öğrenme Ortamlarında Sanal Gerçeklik: Risk İçeren Durumlarda Eğitsel Kullanılabilirlik Potansiyeli

Gökoğlu, Seyfullah; Öztürk, Mücahit; Çakıroğlu, Ünal

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Akpınar, Ercan; Urhan, Osman

Eğitsel Mobil Türkiye Haritası Oyununa Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Akpınar, Ercan; Erkan, Zafer; Çiriş, Sinan; Cüvelek, Meltem; Kahyaoğlu Erdoğmuş, Yasemin

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çoklu Ortam Bileşenleri ile Desteklenen E-Kitaplara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Aydemir, Melike; Yıldırım, Serkan; Çelik, Embiya

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Hazırlanmış Bir Algoritma Öğrenme Uygulamasının Kullanılabilirliğine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Demir, Dilek; Cevahir, Hakan; Özdemir, Muzaffer

Sistem Tabanlı Teknoloji Rehberlik Modeli Bağlamında Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Görüşleri

Sarsar, Fırat; Şimşek, Ömer

İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Eğitsel Dijital Oyunlara Yönelik Görüş ve Beklentileri

Şahin, Yusuf Levent; Doğan, Ezgi; Şahin, Ferhan

Uzaktan Eğitimde Öğrencinin Öğretim Ortamına Uzaklık Algısının Ders İçeriğinden Bağımsız Dönütlerle Etkilenmesi

Erkunt, Hamdi; Onat, Oğuz

Sanal ve Gerçek Müze Gezilerine Yönelik Öğrenci Deneyimleri

Tatlı, Zeynep; Altınışık, Derya; Şen, Hasan

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Teknolojilerinin Etik Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi

Özdemir, Adem; İbili, Emin

Web Macerası Uygulamasının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonlarına Etkisi

Erdemir, Turgay; Karataş, Serçin

Yüz Yüze Verilen Bir Hizmet İçi Eğitimin Uzaktan Eğitim Formatına Dönüştürülmesi: İş Sağlığı ve Güvenliği Örneği

Çağlar Özhan, Şeyma; Uçar, Beyza; Keçel, Nilgün; Özbay, Özkan; Görhan, Meryem Fulya; Tüzün, Hakan

08:50 - 09:00 Çay-Kahve Arası
09:00 - 09:50 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Devkan Kaleci
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Veysel Demirer
(Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Can Meşe
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Hasan Özgür
(Session) (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Yusuf Levent Şahin

Gamifying The 9 Events Of Instruction With Different Irss: The Views Of Social Sciences Teacher Candidates

Çetin, Ekmel; Solmaz, Ebru

“Konum” Mobil Uygulamasının Hareket Konularının Öğretiminde Kullanımı

Dilek, Ufuk; Kaya Şengören, Serap

Akademisyenlerin E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Demir, Ömer; Yurdugül, Halil

An Exploration Of The Effects Of Microcontrollers Class Prepared Through Web-Based Learning Environment On The Academic Success And Retention Levels Of Vocational High School Students

Efe, Abdullah Alper; Bayındır, Ramazan; Ocak, Mehmet Akif; Somuncuoğlu Özerbaş, Demet

Afetlerde Psikolojik Desteğe Yönelik Çevrim İçi Eğitim Sistemi Arayüzünün Ön Ürün Değerlendirmesi

Yıldırım, Zahide; Erdur-Baker, Özgür; Türkmen, Gamze; Ataş, Amine Hatun; Özel, Dilara

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öz-Yeterlilikleri ile Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Mutlu Bayraktar, Duygu; Yılmaz, Özgür

Investigation Of The Early Childhood Education Pre-Service Teachers' Collaborative Learning Experiences During The Digital Storytelling Creation Process

Dogusoy, Berrin; Sancar Tokmak, Hatice

Çocuklar İçin 3D Tasarım Eğitiminin Eğitsel Çıktılar ve Eğitim Ortamı Açısından Değerlendirilmesi: Durum Çalışması

Çetin, Ekmel; Berikan, Burcu; Yüksel, Akça Okan

BİLİM MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıldız, Aslı; Kuralay, Betül

Examining Relationship Between Self-Directed Learning With Technology And Community Of Inquiry In Online And Blended Learning Students: A Structural Equation Model

Uysal, Mehmet; Horzum, Mehmet Barış

Öğrenme Nesneleri

Emiroğlu, Bülent Gürsel

Bir Tartışma Ortamı Olarak Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımı: Öğrenci Görüşleri

Çınar, Murat; Erdem, Mukaddes

Science Education Teacher Candidates' Decision Of Educational Simulations Integration To Instruction

Sancar Tokmak, Hatice

Eğitimde Teknoloji Kullanımı: “Beacon”Lar

Karataş, Erinç; Karataş, Serçin; Bağrıacık Yılmaz, Ayşe

E-Öğrenme Ortamlarında Algılanan Karmaşık Görev Performans Ölçeği

Mazman Akar, Sacide Güzin; Altun, Arif

Multimodality Effect And English As A Foreign Language (Efl) Listening

Şendağ, Serkan; Caner, Mustafa; Gedik, Nuray

Qr Kod ile Akran Değerlendirme Sisteminin (Deger-Qr) Geliştirilmesi ve Kullanımı Hakkındaki Öğrenci Görüşlerin İncelenmesi

Çoşğun, Veysel; Dinler, Mertcan

Öğrenenlerin Başarısı Üzerinde Etkisi Olan Değişkenlerin ve Epistemolojik İnanç Değişkeninin Aracılık Rolünün İncelenmesi: Pısa 2015 Örneği

Çakır Babayiğit, Öznur; Gölpek Sarı, Fatma; Şahin, Muhittin; Yurdugül, Halil

The Ethical And Privacy Issues Related To Programming Education Data

Çiloğlugil, Birol; İnceoğlu, Mustafa

Eğitsel Bağlamda Atölye Temelli Dijital Hikâye Anlatımı Süreci: Sorunlar, Gereksinimler ve Öneriler

Çıralı Sarıca, Hatice; Koçak Usluel, Yasemin

Eğitsel Bir Materyal Olarak Video Geliştirme Başarı Puanını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Meşe, Can; Solak, Mehmet Şahin; Hava, Kevser

Ortaöğretim Düzeyinde Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Sarıtepeci, Mustafa

Sosyal Ağ Destekli Mikroöğretim Uygulamalarının Öğretmen Öz-Yeterliklerine Etkisi

Kelleci, Özge; Kulaksız, Taibe; Pala, Ferhat Kadir

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ile Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışları Arasındaki İlişki

Bayır, Esma Aybike; Gelibolu, Mehmet Fikret

The Influence Of Digital Storytelling Teaching Materials On The Students Awareness Towards Cyberbullying

Arslan Namlı, Nihan; Şenkal, Ozan

Sınıf Yönetimi Disiplin Modellerinin Öğretiminde Karekod Uygulaması

Dönmez Usta, Necla; Turan Güntepe, Ebru

Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Etiği Hakkındaki Görüşleri

Mısırlı, Özge; Kuzu, Abdullah

Teacher Candidates' Pedagogical Content Knowledge For Computer Programming

Özçınar, Hüseyin; Yecan, Esra

Türkiye'de Uzaktan Öğreticilere Yönelik Yapılan Tezlere Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması

Aydın, Merve; Aydın, Muharrem; Karaman, Selçuk

Öz Bakım Becerileri Eğitiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Kilis İli Örneği

Şahinkayası, Yunus; Güler, Hasan

09:50 - 10:00 Çay-Kahve Arası
10:00 - 10:00 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Esra Yecan
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Esra Telli
(Session)

Moderatörler

Res. Assist. Dr. Can Meşe
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Hüseyin Özçınar
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Veysel Demirer
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Özge Kelleci

Eğitmenlere Çevrimiçi Öğretimi Öğretmek: Örnek Dersler

İzmirli, Serkan; Kırmacı, Ömer

Endüstri İşletmelerinin Meslek Lisesi Mezunları ile İlgili Görüşleri ve Beklentileri (Trabzon İl Sınırlarında Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma)

Bayraktar, D.kemal

Fear Of Missing Out (Fomo) Among University Students

Çelik, Berkan; Kadirhan, Zafer; Alkış, Yunus; Yıldırım, Soner

Böte Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği

Akgün, Fatma; Özgür, Hasan; Çuhadar, Cem

İlköğretim Öğrencilerine Verilen Robotik Eğitiminlerin Tutum, Hayalgücü ve Gelişimlerine Yönelik Etkisi

Şengel, Erhan; Güleryüz, Barış Gökhan; Koçak, Faysal

Eğitim Teknolojilerinin Entegrasyonunda Zaman Yönetimi: Yeri, Önemi ve İlgili Çıkarımlar

Aydın, Fatih

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Öğretmenlerin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri

Yılmaz, Yakup; Üstündağ, Mutlu Tahsin; Altunçekiç, Alper

Interactive Technologies in Teacher Education: Classroom Practices

Celik, Serkan

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları

Mazman Akar, Sacide Güzin; Yoleri, Sibel

Çoklu Ortam Tasarımında Değışım Körlüğünün İncelenmesı: Göz İzleme Analizi

Mutlu-Bayraktar, Duygu

Mobil Optik Okuma Teknolojisi ile Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının İncelenmesi ve Eğitimsel Katkılarının Değerlendirilmesi

Ağca, Rıdvan Kağan

İhtiyaçlar, Yetenekler ve Fırsatlar Çerçevesinde Eğitim Teknolojisi Tasarlama ve Uygulama Önerileri

Yılmaz, Yakup; Üstündağ, Mutlu Tahsin

İlkokul Öğretmenlerinin Siber Aylaklık Durumlarının İncelenmesi

Yılmaz, Eyüp; Bağrıacık Yılmaz, Ayşe

Öğretmen Adaylarının Fizik Formüllerinde Kullanılan İdealizasyonlara Yönelik Bilgileri

Kaya Şengören, Serap; Büyükdede, Mert; Çoban, Atakan

Pros And Cons Of Using Whatsapp Platform İn Education

Celik, Serkan; Kartal, Aygül

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımında Çoklu Görev Davranışlarının İncelenmesi

Anayurt, Arife; Şendurur, Emine

Öğretmen Adaylarının Dijital Yerlilik Algıları

Çolak, Canan; Dulkadir Yaman, Nihal; Kabakçı Yurdakul, Işıl

Kırsal Kesimdeki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumları

Yürüm, Ozan Raşit; Kilis, Selcan

Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Sanal Öğrenme Topluluklarının Uygulama Topluluğu Bağlamında İncelenmesi

Bağrıacık Yılmaz, Ayşe; Yılmaz, Eyüp; Karataş, Serçin

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hologramla Öğretime Bakışı

Keleş, Esra; Abdüsselam, Mustafa Serkan; Turan Güntepe, Ebru

Usability Study Of Udemy Online Learning Platform

Kayabaşı, Gamze; Çetin, Ekmel; Solmaz, Ebru

Elektronik Belge Yönetim Sistemine Yönelik Eğitici Videoların Hazırlanması

Gök, Ali; Doğusoy, Berrin; Uzun, Erman

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

Sarsar, Fırat; Ceylan, Beril; Dönmez, Onur

Online Sınavlarda Kopya Çekmeyi Engelleme ve Tespit Etme Yöntemlerinin Belirlenmesi: Bir Alanyazın Taraması

Topuz, Arif Cem; Karaman, Selçuk

Uzaktan Öğretici Yeterlilik Boyutlarının Belirlenmesi

Aydın, Merve; Erümit, Ali Kürşat

Sosyal Dışlanmanın, İnternet Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi

Keser, Hafize; Çetinkaya, Levent

Servis Yönelimli Mimari Tabanlı Üniversite Bilgi Sistemi

Canlı, Hacı Ali; Barışçı, Necaattin

Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Profillerinin İncelenmesi

Dönmez, Onur; Sarsar, Fırat; Ceylan, Beril

Sosyo-Kültürel Özellikler Bağlamında Eğitim: Diyarbakır/Sur Örneği

Taşkın, Buket; Tüzün, Hakan

10:50 - 11:00 Çay-Kahve Arası
11:00 - 12:00 Bildiri Oturumu (Session) (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Hüseyin Özçınar
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Berrin Doğusoy
(Session)

Moderatörler

Assoc. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul
(Session)

Moderatörler

Assoc. Dr. Zafer Tanel
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Nezih Önal

Duygusal Tasarımın İşe Koşulduğu Çoklu Ortamla Öğrenme Materyalinin Tasarlanması

Şahin Timar, Zeynep; Kabakçı Yurdakul, Işıl

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Çalışmakta Olan Öğretim Üyelerinin Akademik Çalışma Konularının İncelenmesi

Sancar, Raziye; Deryakulu, Deniz

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Mühendislik Kavramına Yönelik Öz Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Arslan Namlı, Nihan; Şenkal, Ozan

Eğitsel Oyun Tasarlama Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Kelleci, Özge; Kulaksız, Taibe

Kodlama Eğitimi Gerçekleştiren Sınıf Öğretmenlerin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Şenol, Şule; Demirer, Veysel

Examining Preservice Science Teachers' Character And Values As Global Citizenships

Öztürk, Nilay

Eğitim Teknolojileri Alanında Karma Yöntemle Desenlenen Araştırmaların İncelenmesi

Telli, Esra; Dağhan, Gökhan

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Yordanıp Yordanmadığının İncelenmesi

Horzum, Mehmet Barış; Bağcı, Hakkı; Gökmen, Ömer Faruk

Teacher Related Challenges in Coding Education

Battal, Ali; Gül, Abdülmenaf; Kadırhan, Zafer

Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumlarının İncelenmesi

Özgür, Hasan; Akgün, Fatma

Lise Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri: Kültürel Bir İnceleme

Bardakcı, Salih; Arslan, Ömer; Can, Yafes

Experiences of Sophomores in Design and Development of Educational Video

Kilis, Selcan

Etkinlik Tabanlı Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin FeTeMM'e (Stem) Yönelik Algılarının İncelenmesi

Aktas, Volkan; Şendağ, Serkan

ISTE-T'nin Yeni Yeterliklerle Dönüşen Yüzü: ISTE-E

Solak, Mehmet Şahin; Çolak, Canan

Understanding Teachers' Intention To Use Ict: What Technology Acceptance Model Tells Us

Çelik, İsmail; Doğan, Selçuk; Alan, Selahattin

Öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Problem Çözme Yönteminin Uygulandığı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Ünal, Erhan; Çakır, Hasan

Öğrencilerin Bireysel Farklılıkları ile Probleme Dayalı Asenkron Tartışma Sürecindeki Etkileşim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ak, Şerife; Özdemir, Yalçın; Kuzucu, Yaşar

Exploring Preservice Science Teachers' Knowledge And Risk-Benefit Perceptions Regarding Genetically Modified Foods

Öztürk, Nilay

Öğretmen Adaylarının Ders Planlama ve Uygulamasının Öz-Yansıtıcı Araçlarla Desteklenmesi

Şahinkayası, Yunis; Şahinkayası, Hamide; Tüfekçi, Halil

Net Children Go Mobile (Ncgm) Projesi: Türkiye ile 7 Avrupa Ülkesinin Karşılaştırmalı Analizi

Turgut, Yiğit Emrah; Kurşun, Engin

Üniversite Öğrencilerinde Sanal Mağdurluğun Cinsiyete ve Günlük Sosyal Medya Kullanım Düzeylerine Göre Değişimi

Kırcaburun, Kağan; Bahtiyar, Muhammed

Öğretmen Adaylarının Takım Çalışmalarında Takım İşlerliklerinin Değerlendirilmesi

Güler, Çetin; Boynukara, Meriç

Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimleri: Bir Durum Çalışması

Demirer, Veysel; Baş, Onur; Akkoç, Bektaş Mert

Interaction Patterns Of Teachers And Students At High School İn Social Media

Kilis, Selcan; Gülbahar, Yasemin

Okul Kültürünün Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerine Etkisi

Dikmen, Cemal Hakan

Öğretim Elemanı Görüşleriyle Çevrimiçi Senkron Derslere Katılımı Etkileyen Faktörler

Dündar, Mustafa Serhat

Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Ağlarda Öğretim Elemanı – Öğrenci Etkileşimini Etkileyen Temel Faktörler

Turan, Zeynep; Durdu, Levent; Göktaş, Yüksel

Okul Kültürü, Teknoloji Liderliği ve Destek Hizmetlerinin Teknoloji Entegrasyonu Üzerindeki Rolü

Gürfidan, Hasan; Koç, Mustafa

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

Bayrak, Fatma; Yurdugül, Halil

New Technologies And New Literacies

Demiralay, Raziye

Ters Yüz Sınıf Modelinde Öğrenme Stratejileri: Bir Gözden Geçirme Çalışması

Cabı, Emine; Tülek, Huriye

Öğretim Elemanlarının Açık Ders Malzemelerini Bilme ve Kullanma Durumları

Kalelioğlu, Filiz; Türkoğlu, Hacer

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Durumlarının Cinsiyet ve Yaşa Göre Değişimi

Kırcaburun, Kağan; Bahtiyar, Muhammed

Yüz Yüze Yürütülen Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri

Budakoğlu, İrem; Özeke, Vildan; Coşkun, Özlem; Kıyak, Yavuz Selim

Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Bireysel Yenilikçi Özelliklerinin İncelenmesi

Çakır, Recep; Karaçaltı, Caner; Kılıç, Mehmethan; Bilir, Kemal

Review Of Studies On Mobile And Ubiquitous Learning İn Selected Journals From 2011 To 2016

Şahinkayası, Hamide; Tat, M. Mustafa; Türen, Merve; Bayrakdar, Ceren; Açıl, Nur Gizem; Sönmez, Serhat; Tüfekçi, Halil

12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
13:00 - 17:00 Ara
14:00 - 14:50 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Kürşat Arslan
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Elif Buğra Kuzu Demir
(Session) (Session) (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Y. Deniz Arıkan
(Session)

Moderatörler

Assoc. Dr. Zafer Tanel

A Big Data Analysis: Usage Trends Of Metu Learning Management System

Dündar, Mustafa Serhat; Çağıltay, Kürşat

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Canlandırma ve Benzetimlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Çalışkan, Erkan

Çizimden Üretime Giden En Kısa Yol: 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Çıktılar

Kocaman, Utku; Keçel, Selçuk

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mezunlarının Öğretmen Seçiminde Kullanılan Sözlü Sınav Hakkındaki Görüşleri

Konyaoğlu, Canan; Çetin, İbrahim

Android Programlama Konusunda Hazırlanmış Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Dikmen, Cemal Hakan; Ocak, Mehmet Akif

Çocukların Veri Setleri ile Problem Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyacın Uzman Görüşleri ile Belirlenmesi

Berikan, Burcu

A Citation Network Analysis Of Educational Research İn Turkey

Tufan, Didem; Kadirhan, Zafer; Alkış, Yunus

Karma Tasarım Modeline Göre Hazırlanmış Bir E-Öğrenme Ortamı

Ergin, Hayrunnisa; Arıkan, Y. Deniz

Kişiselleştirilebilir Arayüz Tasarımlarının Günlük Kullanımdaki Önemi

Kocaman, Utku

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Moodle ile Ders İşlenmesi Hakkındaki Görüş ve Deneyimleri

Ergül Sönmez, Esra; Koç, Mustafa

Öğretim Tasarımı Dersinde Not Almanın Ders Başarısına Etkisinin İncelenmesi

Baran, Bahar

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kavram Yanılgılarına İlişkin Görüşleri

Kula Ünver, Semiha; Elçi, Aysun Nuket

A Review On Acceptance Models For Wearable Technologies

Yürüm, Ozan Raşit; Arslan, Okan

Lisansüstü Öğrencilerin İnternet'te Arama Yapma Davranışlarının İncelenmesi

Zurnacı, Berna; Şendurur, Emine

Simülasyon ve Bulut Teknolojilerinin Tasarım Eğitimine Katkıları

Keçel, Selçuk; Kocaman, Utku

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Düzeyleri: Çorum İli Örneği

Gökbulut, Bayram

Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

Kaptanoğlu, Şirin Nur; Baran, Bahar

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyallerine İlişkin Görüşleri

Kula Ünver, Semiha; Elçi, Aysun Nuket

Eğitim Bilişim Ağı (Eba) ve Soru Hazırlama Platformu

Akpınar, Dilek

Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanım ile İlgili Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması

Erdemci, Hüsamettin; Elçiçek, Mithat; Karal, Hasan

Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Marka Yaratmaya Yönelik Eğilimleri

Yılmaz Aykul, Sevil; Aykul, Dursun; Erol, Osman

Sosyoloji Öğretiminde Teknoloji Kullanımı: Potansiyeller ve Zorluklar

Kozak Çakır, Meryem Ayşegül

Plastik Sanatlar Eğitiminde Eğitim Teknolojisi

Bora, Mücahit

Programlama Öğretimi ile İlgili Tezlerin Çeşitli Parametrelere Göre İncelenmesi (Türkiye Örneği)

Meriçelli, Murat

Enablers And Barriers of Using a Blended Learning Environment İn a Material Design Course

Uzun, Erman; Odacı, Mehmet Mevlüt

Ulusal Akademik Dergilerde Yer Alan Mobil Öğrenme Çalışmalardaki Eğilimler: Literatür Taraması

Erdemir, Turgay; Barın Özkan, Sibel

Ürün Tasarımı Eğitiminde Akış Simülasyonlarının Ürün Karar Sürecine Etkileri

Keçel, Selçuk

Video Tabanlı Sosyal Medya Kullanımında Etkileşim Boyutlarının Değerlendirilmesi

Mercimek, Barış; İlic, Ulaş

Scratch Öğreniminin Öğretmen Adaylarının Programlama Konusunda Fikir ve Tutumlarına Etkisi

Akçelik, Melike; Arslan, Kürşat

14:50 - 15:00 Çay-Kahve Arası
15:00 - 15:00 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assoc. Dr. Bahar Baran
(Session) (Session)

Moderatörler

Assoc. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul
(Session) (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Elif Buğra Kuzu Demir
(Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Kürşat Arslan

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Sorun ve Görüşleri

Gül, Demet; Çetin, İbrahim

Alanımızın Tanımlanması ve Medya-Yöntem Tartışmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Tepgeç, Mustafa; Ateş, Coşkun; Uçar, Beyza; Demiraslan Çevik, Yasemin

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Yönelik Olarak Değişime Hazır Olma ve Programlama Öz Yeterlik Durumlarının Değerlendirilmesi

Barut, Esra; Tuğtekin, Ufuk; Dursun, Özcan Özgür

Alan Temelli Yazılım Kullanımının Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerine Etkisi

Tanel, Zafer; Arslan, Kürşat

Akademik Sahtekarlık Eğilimi ile Motivasyon Arasındaki İlişki

Tatar, İsmail; Kurt, Adile Aşkım

Cebinizdeki Tarayıcı: Microsoft Office Lens

Kahyaoğlu Erdoğmuş, Yasemin; Kurt, Adile Aşkım

Ulusal Akademik Dergilerde Yer Alan Harmanlanmış Öğrenme Çalışmalarındaki Eğilimler: Literatür Taraması

Erdemir, Turgay; Çoruk, Hasan

Bilim Okulunda Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Etkinlikleri

Baysan, Sultan; Acar, Esin; Çağlayan, Melis

Fetemm Eğitimi Nedir? Nasıl Yapılmalı? Fetemm Eğitimine Yönelik Bir İnceleme

Efecan, Can Fatih; Şendağ, Serkan

Bilgi-İşlemsel Düşünme: Tanımlar ve Kavramlar

Haseski, Halil İbrahim; İlic, Ulaş; Tuğtekin, Ufuk

Sınıf Öğretmenlerinin Temel Matematik ve Matematik Öğretimi Derslerinin Okul Matematiğine Yansımaları

Elçi, Aysun Nüket; Kula Ünver, Semiha

Çocuklar İçin Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Yapılan Uygulamaların İncelenmesi

Kahyaoğlu Erdoğmuş, Yasemin; Kurt, Adile Aşkım

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi: İzmir İli Örneği

Kızıldağ, Hacı Ali; Arslan, Kürşat

Kişiselleştirilebilir Arayüz Tasarımlarının Günlük Kullanımdaki Önemi

Kocaman, Utku

Karmaşık Problem Çözme Becerileri ile Kodlamaya Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Çankaya, Serkan; Yünkül, Eyup; Durak, Gürhan; Mısırlı, Zeynel Abidin

Çevrimiçi Ortamlarda İşbirlikli Çalışma Araçları Kullanımı Memnuniyetini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Özgür, Adem; Babayiğit, Öznur; Seferoğlu, Sadi

Sınıf Öğretmenliği Programında Matematik Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi

Elçi, Aysun Nüket; Kula Ünver, Semiha

Formasyon Öğretmen Adaylarının “Formasyon Eğitimi” Kavramına İlişkin Görüşlerinin Kelime İlişkilendirme Testi ile Analizi

Ertem, Semra; Kete, Rıdvan

Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği

Meriçelli, Murat; Ünal, Mertcan

Trabzon İlindeki 4-8. Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Durumları

Şılbır, Lokman; Atasoy, Murat; Yıldız, Adil; Usta, Çiğdem; Aydın, Muharrem; Çakmak Şılbır, Gülbahar Merve

Elektrik Elektronik Teknolojisi Öğrencilerinin Laboratuvar Uygulama Becerilerinin Arttırılmasına Yönelik Bir Eylem Araştırması

Tanel, Zafer; Yaman, Turgay

Formasyon Öğretmen Adaylarının Akıllı Tahta Kullanıma Yönelik Tutumlarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi

Ertem, Semra; Kete, Rıdvan

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Düzeyleri ile Öğretmenliği Tercih Nedenlerinin İncelenmesi

Gelibolu, Mehmet Fikret; Balaman, Fatih

Türkiye'de Programlama Öğretimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi

Elçiçek, Mithat; Erdemci, Hüsamettin; Karal, Hasan

Otizmli Bireylerin Zeka Türlerine Göre Çevresiyle Uyumuna ve Bilişsel Gelişimlerine Yardımcı Mobil Araç: Otimobil

Nabiyev, Vasif; Erümit, Ali Kürşat; Özdemir, Büşra; Akkaya, Volkan

Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Programlarının Niteliği Hakkında Görüşleri

Ertem, Semra; Kete, Rıdvan

15:50 - 16:00 Çay-Kahve Arası
16:00 - 16:50 Bildiri Oturumu (Session)

Moderatörler

Assist. Prof. Dr. Kürşat Arslan
(Session)

Moderatörler

Assoc. Dr. Zafer Tanel
(Session)

Moderatörler

Assoc. Dr. Bahar Baran

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Html5 Konusunun Öğretimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Akpınar, Ercan; Erkan, Zafer; Öcal, Murat; Atalay, İsmet; Yaldız, Tugay

Algoritma Oluşturma ve Programlama Öğretiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Açık Kaynak Kodlu Mikro Denetleyiciler

Kuzu Demir, Elif Buğra; Demir, Kadir

Böte Mezunlarına Yeni İş Olanakları İçin Entegre Ders Tasarımı Önerisi: Moodle Geliştiriciliği ve İçerik Üreticiliği

Yılmaz, Yusuf

Bt Öğretmenlerinin Kodlama Dersine Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Çeşitli Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi

Akpınar, Ercan; Erkan, Zafer; Uygur, Esen; Doğan, Meltem; Talayhan, Sura; Kahyaoğlu Erdoğmuş, Yasemin

Fizik Dersi Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite Ünitesine Yönelik Program Geliştirme

Tuncel, İbrahim; İlhan, Ayten

Tıp Eğitiminde Moodle Kullanımı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği

Yılmaz, Yusuf

Motivasyonun Problemli Çevrimiçi Oyun Oynamadaki Rolü

Şahin, Ferhan; Şahin, Yusuf Levent

Öğretmen Adaylarının FeTeMM (STEM) Öğretimi Yönelimleri

İlhan, Ayten; Ayvaz-Tuncel, Zeynep

Tıp Eğitiminde Sanal ve Mobil Öğrenme Ortamları

Demir, Kadir; Karaca, Ozan

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Kodlama Yazılımı Geliştirilmesi ve Yazılıma Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Akpınar, Ercan; Erkan, Zafer; Şahin, Nur; Ürek, Aslıhan; Kahyaoğlu Erdoğmuş, Yasemin

Türkiye'deki Programlama Öğretiminin Programlama Bilgisinin Temelini Oluşturan Bileşenlere Göre İncelenmesi

Burmabıyık, Alper; Şahin, Yusuf Levent

What are the Virtues and Challenges of Wearable Technology Use in Education?

Kuzu Demir, Elif Buğra; Demir, Kadir; Odabaşı, Hatice Ferhan

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YOUTUBE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Kaptanoğlu, Şirin Nur; Tekalp, Veysel Jiyan; Baran, Bahar